עִם הספר

עמוד:יג

יג עִת הספר לחקר קהילות ישראל בספרד ובמזרח . תודתי הלבבית אמורה לפרופ' עפרה תירוש-בקר, ראש המכון, על השתדלותה לצמצם במידת האפשר את העיכובים שגררו 'ימי הקורונה' הממושכים, לד"ר יהודית לובנשטיין- ויצטום, המזכירה האקדמית של המכון, שליוותה וניווטה בשום שכל ובנועם את תהליך ההפקה לשלביו, ולמר חנוך ולדנברג על מלאכת העיצוב המתוקנת ומאירת העיניים שהוציא מתחת ידו . אבקש להעלות כאן את זכרם של שניים ממוריי באוניברסיטה העברית שהלכו לעולמם, ואשר דמויותיהם וקולותיהם עודם נצורים בליבי . שניהם, כל אחד כדרכו, עודדוני בנדיבות בראשית דרכי במחקר, ומשהו מרוחם שורה, כמדומני, על שורות הספר הזה . את קסמי הגניזה ואוצרות שירתה הורני פרופ' עזרא פליישר, זכרו לברכה, חוקר הפיוט הדגול ; מדרכו למדתי את מחויבות הפילולוג הבלתי מתפשרת לאמיתו של הטקסט כדיוקהּ החמור – ואף את הקשב לעדנת מעופה של בת השיר המכונפת . פרופ' מנחם ברינקר, זכרו לברכה, איש התיאוריה 'סובבת הספרות', הטעימני את חדוות העיון האנליטי רחב האופקים, שדבר אנושי אינו זר לו, ביצירת האמנות הלשונית : עיון המבקש לתת בה סימנים מושגיים מבוררים היטב מבלי לפגום בייחודה החד-פעמי או לעמעם את חיותה . לכל בני משפחתי וידידיי אשר תמכו וליוו, גם בשעות של קושי, שלוחות תודותיי החמות . אחרונות חביבות ויקרות מכול : תמר ברכה, נוות ביתי, ושרון ונטע דורית בנותינו, משוש ליבי ; לכן, באהבה רבה ונאמנה, מוקדש הספר הזה . יהושע גרנט, ירושלים, ערב חג השבועות תשפ"א

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר