פתח דבר

עמוד:12

12 | אתיקה ופניקה בעולם המידענות, זכויות היוצרים והפרסום האקדמי דן ברגולציה ובהבניה של פרסום זה על ידי גופים שונים, בסיבות לעלייה במספר המאמרים המתפרסמים בצורה זו, ביתרונותיו של הפרסום הפתוח ובאתגרים שהוא מציב בפני הקהילה המדעית . הדיון במאמר משלב בין שיקולים אתיים ומוסריים ובין שיקולי יעילות ואיכות הפרסום המדעי המעסיקים את העוסקים במחקר האקדמי ובפרסומו . מקורות אלוני, נ' ( 2016 ) . הזמנה להשתלמות בחיים ראויים : על אתיקה, חינוך וריבונות פדגוגית למורים . ביטאון מכון מופ"ת, ,59 19 – 27 . מרקוביץ' ביטון, מ' ( 2014 ) . הפיכתה של הפרת זכויות יוצרים לעבירה פלילית ואכיפתה בישראל . מחקרי משפט, ,2 511 – 570 . פורום השכלה נגישה ( 2010 ) . עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצרכי הוראה ומחקר ( Code of Best Practices ) . 1 – 10 . קן - דרור, ג' ( 2012 ) . שימושים מותרים ביצירות מוגנות וביצירות המצויות בנחלת הכלל לצורך לימוד והוראה . גדיש, יג, 198 – 211 . American Psychological Association ( 2009 ) . Publication manual of the American Psychological Association ( 7 th ed . ) . American Psychological Association . Beauchamp, T . L . ( 2003 ) . The nature of applied ethics . In R . G . Frey & C . H . Wellman ( Eds . ) , A companion to applied ethics ( pp . 1 – 16 ) . Blackwell Publishing . Ison, D . C . ( 2018 ) . An empirical analysis of differences in plagiarism among world cultures . Journal of Higher Education Policy and Management, 40 ( 4 ) , 291 – 304 . Lippert - Rasmussen, K . ( 2016 ) . The nature of applied philosophy . In K . Lippert - Rasmussen, K . Brownlee, & D . Coady ( Eds . ) , A companion to applied philosophy ( pp . 3 – 17 ) . John Wiley & Sons . Tham, J . ( 2014 ) . Applied ethics . In . H . ten Have ( Ed . ) , Encyclopedia of global bioethics . Springer . DOI 10 . 1007 / 978 - 3 - 319 - 05544 - 2 62_ - 1 Toulmin, S . ( 1982 ) . How medicine saved the life of ethics . Perspectives in Biology and Medicine, 25 ( 4 ) , 736 – 750 .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר