פתח דבר

עמוד:11

פתח דבר | 11 וללא בחינת התועלת לציבור . מארג כוחות זה כולל חוקרים, סטודנטים, ועדות מינוי אקדמיות, בעלי הון בתאגידי ההוצאה לאור והאנשים הפועלים בהם . במעגל השותפים בבתי ההוצאה נמצאים גם אנשי הסגל, אך הפעם בתפקידם כשופטים של המחקרים . מנגד, עידן הידע מנגיש לציבור הרחב מחקרים באופן שלא היה אפשרי בעבר הרחוק . אולם לפתיחת השערים הללו לציבור הרחב, המהווה שבירת החומה של מגדלי השן של האקדמיה, נלווית מורכבות רבה בעבור החוקרים . מאמרם של רועי צזנה ואביב גאון, 'זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי החדש', בוחן את מארג הכוחות בין עולם ההוצאה לאור לבין החוקרים . המאמר עוסק בסוגיית הוויתור על זכויות היוצרים והענקתן באופן מוחלט לכתבי העת . המאמר סוקר את התפתחות מעמדם של המוציאים לאור החל משנת ,1643 שבה העביר הפרלמנט האנגלי לראשונה את חוק זכויות היוצרים, ועד ימינו אנו . המאמר דן בשלל דילמות מוסריות, החל בהעתקה במבחנים ועד לגנֵבה ספרותית בכלל וגנֵבה ספרותית עצמית בפרט, ומציג סוגיות דומות מן העולם הכלכלי . מקום מיוחד מוקצה להתפתחות בשנים האחרונות, המבטאת את הצורך בשיתופיות רבה יותר ובצידה המחאה על עלות הפרסום . מחברי המאמר יוצאים בקריאה לחוקרים, למוציאים לאור ולאנשי ציבור וחוק לקדם את החקיקה של זכויות יוצרים המעוגנת בתפיסות של דורנו אנו . דניאל שפרלינג מציע במאמרו על 'האתיקה של שיפוט עמיתים' דיון מקורי בשאלת האתיקה המקצועית שצריכה להנחות שופטים של חיבורים אקדמיים ובמורכבות התהליך של שיפוט עמיתים . הטענה המרכזית במאמר היא כי עבודת השופטים צריכה להיות כפופה למערכת נורמטיבית המכוונת את התנהגותם . זו ניתנת להצדקה על ידי אחריותם ומשמעות תפקידם, על ידי הפגיעוּת הקשורה בתהליך השיפוט ועל ידי הטעויות, שהן חלק בלתי נפרד מהתהליך . כן נטען כי האתיקה של שיפוט עמיתים צריכה להיגזר מאתיקה מחקרית המבוססת על אתיקה דאונטולוגית . המחבר מציע שלושה ערכים מרכזיים לביסוס תפיסת האתיקה של שיפוט עמיתים : יושרה, ענווה ובין - אנושיות . פרק זה הוא נדבך חשוב בדיון האתי הנוגע לשחקנים המרכזיים בהליך הפרסום המדעי . את הספר חותם מאמרה של דלית קן - דרור פלדמן, 'פרסום פתוח ( open access ) ׳, הדן בגישת הפרסום הפתוח, ההולכת ונעשית נפוצה יותר ויותר . הגישה פותחת אפשריות חדשות לפרסום חיבור מדעי, אך בו בזמן מעלה שאלות בנוגע לתהליך בקרת האיכות של החומרים המתפרסמים ולזכויות המחברים . המאמר

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר