פתח דבר

עמוד:8

8 | אתיקה ופניקה בעולם המידענות, זכויות היוצרים והפרסום האקדמי זכויות יוצרים, קניין רוחני, אתיקה ופרסום, נוסף על התמחותם בתחום הדעת המקצועי, בכתיבה ובהוראה . תחומים אלו מאופיינים אף בשינויים תכופים בשל התקדמות הטכנולוגיה והתאמת העולם המסחרי לדרישות הצרכנים . אלא שהיכולת להתמודד בהצלחה עם מגוון תחומי הידע היא מוגבלת, ולא אחת נלווית למאמצי ההתמודדות גם תחושה של חוסר ידע . כך לדוגמה בכל הקשור לטיפול בסוגיות משפטיות או בהתמודדות עם סטודנטים, הוצאות לאור ועמיתים חוקרים . המאמרים שבקובץ מציגים בפני הקוראים את המאפיינים הבולטים של האתיקה היישומית, ובאופן רחב יותר את הפילוסופיה היישומית : הם עוסקים בסוגיות ובשאלות חשובות מחיי היום - יום ; הם מתייחסים לשאלות ספציפיות השוואתיות מתוך עולם התוכן הפילוסופי, ובעיקר מתחום האתיקה ; הם מצדיקים מתן מענה לשאלות פרקטיות הנוגעות לפעולות שעלינו לבצע ; המוטיבציה שבבסיסם מונעת מרצון לחולל השפעה על העולם ; הם כוללים מתודות פילוסופיות ספציפיות ( בעיקר כתיבה עיונית ) כדי להתייחס לשאלות מסוימות החורגות מהתחום הצר של בעיות פילוסופיות ( 2016 Lippert - Rasmussen, ) . קובץ המאמרים דן אפוא בסוגיות עכשוויות ומנסה להציג תובנות והמלצות להתמודדות עימן . התרומה של הקובץ לאנשי השדה, המורות והמורים היא בהבניה של תשתית רעיונית וערכית, שתעמוד לנגד עיניהם בעת הוראת הכתיבה, החקר והיצירה . אלו סוגיות שאינן ייחודיות לעולם ההשכלה הישראלי, ועל כן תוצרי ההתמודדות המוצגים כאן מצטרפים למאגר העולמי של פתרונות המוצעים להעלאת המודעות ולמאבק בתופעות שליליות כגון העתקות סטודנטים . המבט הגלוקאלי המובא בספר זה יכול אף לתרום לחשיבה בינלאומית, החיונית בעידן של בינאום ההשכלה הגבוהה . התייחסות רגישת תרבות, המתחשבת בעמדות ובתפיסות של סטודנטים מרחבי העולם, יכולה לסייע במניעת הונאה וחוסר יושרה . הדבר נכון במיוחד עבור סטודנטים לתארים מתקדמים ואנשי סגל המשתתפים ומשתלבים במחקר בינלאומי מתקדם . משחר ההיסטוריה נשמרו ברומא העתיקה זכויות המחבר . עם התפתחות כתבי העת של החברות המלומדות בבריטניה נוצרה התפיסה של זכויות היוצרים, אשר התפשטה למדינות מערביות נוספות ( 2018 Ison, ) . עם זאת התרבות במדינות אלו היא של סביבה תחרותית המאופיינת ברדיפה אחר הישגיות ומעריצה את המצליחים החיים בה . גנבה ספרותית מתרחשת במדינות המערב, אך ההתייחסות אליה היא כאל כישלון אתי על פי קודים וחוקים שניסחו המוסדות האקדמיים . לעומת זאת, במדינות מזרח אירופה ורוסיה חשיבות הקבוצה נותרה

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר