פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר | 7 החדשים ( בני דור ה - Y וה - Z ) , הדיון בדבר הבעלות על הידע וחשיבה ביקורתית, המתח הנובע מלחצים ארגוניים ואחרים להישגי תלמידים, עמידה בציפיות הלומדים, המתחים הכלכליים והתחרות על מספר הלומדים בכל מכללה . במובן זה, התפתחויות טכנולוגיות וחברתיות בעולם הידע והפרסום האקדמי יצרו דילמות מוסריות, חברתית ופרקטיות חדשות, שאליהן נלווים חשש ולעיתים גם פניקה . ספר זה מבקש לצמצם את החשש ואת הפניקה בהציעו דרכים להתמודד עם הדילמות הללו בדומה לאופן שבו התמודדו עם התפתחותה של הדיסציפלינה הביו - אתית ועם יציאתה מהתחום הצר של האתיקה הרפואית ( 1982 Toulmin, ) . בתוך כל אלו מרצים וסטודנטים כאחד מחויבים לשמור על זכויות מוסריות ואקדמיות ועל זכויות יוצרים . הזכות המוסרית המעוגנת בחוק זכויות היוצרים, היא זכותו של היוצר על עבודתו המקורית . זכות זו אינה כלכלית או קשורה לתשלומים או לתמלוגים, אלא נוגעת להכרה הפומבית על היות היוצר אחראי ליצירה ( קן - דרור, 2012 ) . הזכות המוסרית אינה ניתנת להעברה והיא נוגעת גם לשמירה על שלמות היצירה ולאי - סילופה . הזכויות האקדמיות נשענות על תפיסה זו ומעגנות אף את אופן ציון היצירה המקורית לפי כללי ציטוט המקובלים בעולם האקדמי, בהתאם לתחום הדעת ומקום הציטוט ( American Psychological Association, 2010 ) . הפרה של זכויות יוצרים היא עבירה פלילית העשויה גם לפגוע בחופש הביטוי ובחופש האקדמי . בהיבט המשפטי, יש חשש שעול האכיפה של זכויות היוצרים יוטל על כספי משלם המיסים לרווחתם של בעלי העסקים הפרטיים ( מרקוביץ ביטון, 2014 ) . לשם כך, ניתן לחרוג מכללי זכויות היוצרים למען שימוש הוגן ביצירות מוגנות לצורכי למידה והוראה ( פורום השכלה נגישה, 2010 ; קן - דרור, 2012 ) . לציבור הסטודנטים והמרצים במוסדות ההשכלה הגבוהה יש תפקיד חשוב בקידום השמירה על זכויות היוצרים ובקידום שינוי המעוגן בנורמות חברתיות ( מרקוביץ ביטון, 2014 ) , ועל כן קובץ המאמרים הנוכחי מיועד בראש ובראשונה להם . הקובץ נוצר בעקבות הכנס 'של מי היצירה הזו ? אתיקה ופניקה בעולם המידענות', אשר התקיים במכון מופ"ת ביוזמת מרכז הידע האקדמי במכון מופ"ת וערוץ מפגשי העמיתים בשנת 2017 . בכנס השתתפו מורי מורים, מרצים במכללות האקדמיות לחינוך ובבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות, מידענים, ספרנים ומרצים במסלולי תואר ותעודה במידענות . מכלול המאמרים שבקובץ מציגים את מורכבותו של עולם האקדמיה בעידן המודרני ; עידן שבו החברים במוסדות ההשכלה הגבוהה נדרשים להכיר תחומי ידע מרובים, כגון משפט,

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר