פתח דבר

עמוד:6

6 | אתיקה ופניקה בעולם המידענות, זכויות היוצרים והפרסום האקדמי שהתחוור לה שאסור לה להציג את המאמר באתר האישי שלה בשל הגנה על זכויות יוצרים, ששייכות כעת לבית ההוצאה לאור . שתי דוגמאות אלו ממחישות רק מקצת הסוגיות האתיות שעולות בעולם המידענות והאקדמיה . האחת קשורה לתפקודה של ד"ר מוסרלי כמרצה, והשנייה לתפקודה כחוקרת . בבואנו לבחון סוגיות אלו עולים לנגד עינינו אנשי השדה, אלו המתמודדים עם דילמות אתיות בחיי היום - יום, וכן אנשי אקדמיה וחוקרים . ספר זה מזמן מפגש בין - תחומי, אשר שותפים לו מידענים, מרצים וחוקרים המעלים סוגיות בוערות ומחלוקות משפטיות ואתיות באמצעות דיון משותף ופורה בקרב קהילות מקצועיות . המאמרים שבספר פותחים צוהר לעולמם המורכב של מרצים וחוקרים במכללות האקדמיות לחינוך ובמוסדות אחרים להשכלה גבוהה, המתמודדים מדי יום ביומו עם נושאים מעין אלו . הדילמות הללו הן גם מנת חלקם של החברים במעגל הרחב יותר של הפרסום האקדמי – עורכים, שופטי עמיתים, תלמידים לתארים מתקדמים ועוד, שכן רבים מהם משלבים בין הוראה ומחקר ומתמודדים עם אתגרים המשותפים לחוקרים ולמרצים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה . הספר עוסק בהיבטים של אתיקה יישומית, המבררת סוגיות אתיות של השדה ובתוך כך נותנת לו מעמד פרופסיונלי . תפיסת העולם של אתיקה יישומית שמה את יהבה ליישומן של נורמות או של תאוריות מוסריות כלליות בפתרון של בעיות פרקטיות . באופן כללי יותר, האתיקה היישומית משתמשת במתודות פילוסופיות כדי לפתור ולהסדיר בעיות מוסריות, פרקטיקות אנושיות ומדיניות במקצועות השונים, בטכנולוגיה, באקדמיה וכיוצא בזה ( 2014 Beauchamp, 2003 ; Tham, ) . נמרוד אלוני ( 2006 ) קרא לכינונה של אתיקה מקצועית המבוססת על נאמנות לעקרונות האוניברסליים של מוסר הומניסטי כלל אנושי, על מצוינות פדגוגית ועל נאמנות לתכנים פרטיקולריים של מורשת התרבויות המקומיות ולנורמות חברתיות של הקהילה והמדינה . כך למשל, מחקר יישומי שעורכים חוקרים במכללות האקדמיות לחינוך והמתנהל בזירת עבודתם במכללות, דורש התייחסות מעמיקה לסוגיות אתיות של חסיון המשתתפים במחקר, הגנה מפני ניצול מרות ושמירה על גבולות ברורים בין תפקידם כחוקרים ותפקידם כמרצים . מרכיב נוסף הבולט בעבודת המרצים הוא התמודדותם עם משימת ההוראה, שאינה רק העברת ידע לסטודנטים אלא גם יצירת מודל לחיקוי לדרכי הוראה חדשות ומעודכנות . המרצים במכללות האקדמיות לחינוך נתקלים בהוראה באתגרים זהים לאלו של שאר המוסדות להשכלה גבוהה, ובהם מאפייני הלומדים

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר