אתיקה ופניקה בעולם המידענות, זכויות היוצרים והפרסום האקדמי

עמוד:2

Ethics and Panic in the World of Information Sciences, Copyrights and Academic Publication Editors : Liat Josefsberg Ben - Yehoshua, Daniel Sperling, Amalia Ran עורכים : ליאת יוספסברג בן - יהושע, דניאל שפרלינג, עמליה רן, מרכז הידע האקדמי, מכון מופ"ת הוצאת הספרים של מכון מופ"ת עורך ראשי : דודו רוטמן עורכות אקדמיות : יהודית שטיימן עורכת תוכן ולשון : ענת פלדמן עורכת תוכן ולשון אחראית : עדי רופא עורכת גרפית ומעצבת העטיפה : מאיה זמר - סמבול תמונת השער : shutterstock חברי הוועדה האקדמית של הוצאת הספרים : פרימה אלבז - לוביש, אילנה אלקד - להמן, חנוך בן - פזי, יעל דר, יורם הרפז, נצה מובשוביץ - הדר, אייל נווה, יעל פישר, שי פרוגל מסת"ב : 1 - 201 - 530 - 965 - 978 © כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת תשפ״ב / 2021 טל׳ : 6901428 - 03 http : / / www . mofet . macam . ac . il עשינו כמיטב יכולתנו לאתר את בעלי הזכויות של כל חומר ששולב בספר ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות . אם יובאו אלה לידיעתנו, נפעל לתקנן במהדורות הבאות . דפוס : שיאים בע״מ

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר