תקציר

עמוד:10

ייעודית שתפקידה יהיה לתמוך במיזמי עיתונות וכן עידוד מיזמים עיתונאיים וולונטריים של הפלטפורמות בישראל . • שיפור הפרופסיונליזם העיתונאי וביסוס הכפיפות לכללי האתיקה העיתונאית באמצעות חיזוק העבודה המאורגנת בשוק העיתונות, עיגון כללי אתיקה עיתונאית בהסכמי עבודה קיבוציים, חיזוק מערך ההכשרות המקצועיות לעיתונאים, הקמת קרן לסיוע לעיתונאים נגד תביעות השתקה ותיקון חוק הגנת הצרכן על ידי הוספת חובה למנות ממונה אתיקה בתאגידי עיתונות, וכן תקנת תקנות מכוחו שמטרתן אכיפה צרכנית של אתיקה עיתונאית .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר