תקציר

עמוד:9

תקציר 9 תרומה לציבור, הבטחת איכות המוצר העיתונאי, תִמרוץ של השקעות בחדשנות וביצירתיות והבטחת שקיפות בבעלויות על אמצעי מדיה ותקשורת . נוסף על כך יש להתאים את ההסדרים האפשריים והרצויים לתנאים בישראל, להתחשב במאפיינים המיוחדים של שוק העיתונות בישראל בהיותו מוגבל מבחינה כלכלית וגאוגרפית ולהכיר בקושי לבצע רפורמות מקצועיות בתחום העיתונות בשל ניגוד העניינים המהותי של פוליטיקאים באסדרת הענף שאמור, בהגדרה, לבקר אותם . שינויים בענף העיתונות דורשים מעורבות של גופים רבים : רשויות התחרות, המס, הגנת הפרטיות ורגולציית התקשורת, מחוקקים וקובעי מדיניות, בעלי אמצעי תקשורת ועיתונים, חברות הדיגיטל הענקיות וגם עיתונאים . יש להתחשב גם בריבוי זה . לכן ההצעות בארגז הכלים מגוונות וכוללות הסדרים המיועדים להגביל את כוחם של שחקנים קיימים והסדרים המיועדים לתמרץ מיזמים חדשים, הסדרים המכוונים לפעולה פנימה אל תוך השוק הקיים, והחוצה אל האיומים מצד ענקיות הדיגיטל, הסדרים המכוונים לפעולה במרחב הכלכלי וגם במרחב המקצועי והאתי . המחקר מציע מגוון של כלי מדיניות והצעות ופירוט הדרכים ליישומן . כל הצעה מופיעה בסיום הדיון בנושא שהיא משויכת אליו . הצעות אלו כוללות : • התמודדות עם ריכוזיות ועם תופעות מבניות בשוק העיתונות באמצעות תיקון חוק התחרות וחוק הריכוזיות וקביעת הסדרים ייחודיים בענף העיתונות ואימוץ מתודולוגיות עדכניות למדידה והערכה של הגיוון בשוקי עיתונות ומידת השליטה וההשפעה של שחקנים בשוק הזה . • סיוע ממשלתי עקיף לשוק העיתונות באמצעות אפשרות לפטור ממס הכנסה תרומות למיזמי עיתונות ללא מטרת רווח ; מס חברות מופחת לתאגידי עיתונות בינוניים ; הפחתת דמי תשלום ביטוח לאומי למעבידים בתאגידי עיתונות בינוניים . • סיוע ממשלתי ישיר לשוק העיתונות באמצעות הפחתת הנטל הרגולטורי על שחקני הגופים המשדרים והקצאת תקציבי פרסום ממשלתיים לתאגידי עיתונות ישראליים . • עידוד חדשנות עיתונאית באמצעות הקמת חממת חדשנות לעיתונות בתוך תאגיד השידור הישראלי, מיסוי פלטפורמות הדיגיטל והפניית תקציבים לקרן

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר