תוכן העניינים

עמוד:8

8 ארנהם - כישלון בצל הגבורה 378 פרידריך אוגוסט פון הוטה 483היום התשיעי למבצע, יום שני, 25 בספטמבר 1944 385 פינוי האוגדה הבריטית הראשונה מאוסטרבק 391 חלק שישי - מבצע מרקט - גרדן : שלב הסיכומים 392 פרק 1 - האבדות בקרב 394 פרק 2 - האם מבצע מרקט - גרדן אכן נכשל ? 396 פרק 3 - הכשלים של מבצע מרקט - גרדן 396 מבוא 397 תכנון לקוי של האספקה הדרושה למבצע 400 תכנון פזיז ונטילת סיכונים גדולים 104מפקדים חסרי ניסיון 404 היעדר ניהול 404הטסת הכוחות בשלושה ימים 406 הכשל המודיעיני 407 בּריאן ארקהרט 410 הדוקטרינה הבריטית שגרמה לעיכוב ביום הראשון 014“השריון הבריטי אטי מדי” 412 הכישלון האמריקאי בגשר סון 412 הבלבול האמריקאי בניימיכה 414 הנחיתה הבריטית המרוחקת מגשר ארנהם 415 שיתוק בתקשורת הבריטית 417 התלות הגורלית במזג האוויר 418 האספקה האווירית במהלך המבצע 914תמיכה אווירית לכוחות בשטח 420 ״למה הבריטים לא התייעצו אתנו ? ״ 324“הכביש המהיר לשאול” 426 פרק 4 - אם כן, מדוע נכשל מבצע מרקט - גרדן ? 431 סוף דבר 432 מה קרה לגיבורים הראשיים לאחר המבצע ? 634בריחת השבויים הבריטים 437 מה קרה לאחר סיום הקרב ? 439 נספחים 440 נספח 1 - מסע בעקבות מבצע מרקט - גרדן 445 נספח 2 - מילון מונחים 466 נספח 3 - ביבליוגרפיה 469 נספח 4 - מפתח שמות, מקומות, מושגים, מבצעים וקרבות

אוריון הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר