ארנהם - כישלון בצל הגבורה

עמוד:2

2 ארנהם - כישלון בצל הגבורה Arnhem Failure in the Shadow of the Heroism Rony Barabash עריכה : אסתי קון וענבל גיל עריכה לשונית : אבי שרגאי עיצוב העטיפה : רחל שמיר עימוד : רחל שמיר הפקה : אורלי לוי www . orion – books . co . il 5030822 - 03 ת " ד 5330 חולון 58151 © כל הזכויות שמורות אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, להפיץ או לאחסן ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה שהיא ( מכנית, אופטית, אלקטרונית או אחרת ) . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מן ההוצאה . נדפס בישראל, אוגוסט 2017

אוריון הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר