הקדמה

עמוד:8

8 לתמיכה איתנה זכיתי גם . קד הקורס ר דרך מדריכי הטיסה וכלה במפ " רס ב החל : בקורס " עפה " המדריכה שלי – והיה שם מאבק – בסופו של מאבק . הבנים - מעמיתיי החניכים . קיבלתי את כנפי הטיס שלי ממפקד הקורס . לא אני , מן הקורס מה שהיה בעל משקל היה השיעור הפוליטי . כנפי הטיס של הנעורים היו רק עיטור חברים של , י ברית יש גברים לא מעטים שהם בעל : מגדרבנושאי , 17 בגיל , שקיבלתי הברית הוא מן - י עלעם השנים גיליתי שזיהוי ב . ויש נשים שטוב להתרחק מהן , אמת ולמרות זאת אזיקי המגדר ; מגדר פי - על והחלוקה אינה כלל , המשימות היותר קשות לאמרה " השמים הם הגבול " ועשו את , הם היו כולאים וחונקים . התגלו בתחומים רבים אבל לא , יכולתי רק לחלוםעל החתירה אל מעבר לגבולות . שחוקה וחסרת תוקף לדמות בנפשה שיש , להזות , וידוי גם על זכותה של האישה לחלום , הנה . הפסקתי לחלום . ולחתור גם אל מעבר להם , ביכולתה לגעת בשמים , שנים אחרי סיומו של התואר הראשון 25 , ר השניחזרתי ללימודי התוא 55 כאשר בגיל התפיסה של משחק המְדַמֶה הגיע הרגע לבחון גם את גבולות – רק אולי – חשתי שאולי החזרה למחקר אקדמי הפכה את בחינת . היה זה רגע האמת האישי שלי . והמדומה , למשל – גבולות הם הרבה דברים . שרית לאפ – נושא שריתק אותי כל חיי – הגבולות יאה וגבולות העיוות של גבולות הטקסט המספר על הבר , למציאותהגבול בין בדיון שלה קיימת לה איזו זכות שמכוח הכוח , ידי מי שרואים עצמם כמסה - הבריאה על ולהבין מי מציב את הגבולות לחקור , אישית , חשתי שחשוב לי . ערטילאית לעקם גבולות לשם כך . לקבוע מי למעלה ומי למטה – ולמה – מי מנסה , במשחק הכוח הפוליטי , תמר אשת ער , האישה של מיתוס הבריאה – נעזרתי באותן דמויות נשים מופלאות שטורפות לעופות הדורסים את כל הקלפים – אשת חיל , אסתר המלכה , דבורה הנביאה . ר הנוגעים להבדלי מגד שליוותה אותי מתחילת לימודי , אהובה בלקין ' תודה מיוחדת אני חבה לפרופ אני מרגישה צורך להודות לעוד כמה אישים באוניברסיטת . המחקר ולאורך כל הדרך שממנה למדתי פרק בכוחו הדורסני של סימון קבוצות , חנה נוה ' פרופ : תל אביב שבהיותה יועצת , חנה שקולניקוב ' פרופ ; ון ובעוצמתו הפוליטית של העדר הסימ ובמחי חיוך , הגיל שלי הוא תוספת חיובית ללימודי מחקר " מטען " הבהירה לי כי שגישתו כבר , פרדי רוקם ' פרופ ; " בחוץ " אנושי הסירה ממני את מרב הייאוש שחוויתי – בלתי פורמלית שלו " ינס ' גישה בג " אותה – בשיעורים הראשונים של התואר השני של " מעונבות " י בכתיבה אקדמית יותר משעשו זאת שלוש השנים ה נת תרמה להב בראיון הקבלה לתואר : אטרון י אז ראש החוג לת , אלי רוזיק ' ופרופ ; התואר הראשון צומחות ן להבין מאי : " עניתי . שני שאל אותי מה אני רוצה לעשות כתלמידת מחקר

אוריון הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר