בטנגו עם אלוהים דמות האישה כאישיות אוטונומית אי אז ועכשיו

עמוד:2

ענת מתיתיהו : קידום פרויקטים אבי שרגאי : הגהות טלי דורון : עטיפהעיצוב רעיה נדן : סדר ספרד , מוזיאון הפראדו במדריד , שמן על בד , סיפור גן עדן , טיציאן : איור העטיפה אורלי לוי : הפקה il . co . books - orion . www 5030822 - 03 58151 חולון 5330 ד " ת © . ת למחבר כל הזכויות שמורות הפיץ או לאחסן ספר זה ל , לתרגם , להקליט , לצלם , לשכפל , אין להעתיק . ( חרת א אלקטרונית או , אופטית , מכנית ) בשום צורה שהיא או קטעים ממנו ול בספר זה שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכל . ההוצאה לאוראסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מן 2013 נדפס בישראל

אוריון הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר