הקדמה

עמוד:11

11 בין עובדיה לעבדאללה מהמציאות החברתית הסובבת אותן ואף משפיעות עליה . בהשוואה בין התנועה האסלאמית בישראל לתנועות פונדמנטליסטיות אחרות שמתי דגש באוניברסליות של התופעה, אך בד בבד ערכתי הבחנה בין מרכיביה האידיאולוגיים למרכיביה המעשיים ובדקתי היבטים שטרם נחקרו על אופן פעילותן של תנועות פונדמנטליסטיות . ברמה הפרקטית-אמפירית התמקדתי בתחומים פחות ידועים של התנועה האסלאמית בישראל ובחנתי את השינויים העמוקים שחלו בזהותו החדשה של המאמין המוסלמי, את דפוסי הגיוס וההחזרה לחיק הדת ואת ארגון הקהילה הבלתי תלויה על מוסדותיה השונים . ההשוואה בין התנועה האסלאמית לאחיותיה הפונדמנטליסטיות מלמדת על מידת ההשפעה הרבה של תנועות פונדמנטליסטיות- דתיות על תומכיהן ותורמת להבנה של הפונדמנטליזם בכלל והפונדמנטליזם בישראל בפרט . מן ההשוואה עולה שהתנועה האסלאמית בישראל שונה מהתנועות האסלאמיות באירופה ומש"ס ודומה יותר לקהילה החרדית האשכנזית בישראל . למרות הצלחותיה של התנועה האסלאמית בגיוס מאמינים ויכולת התמרון שלה בסבכי הדמוקרטיה הישראלית, לא ניתן להסיק שהקמת קהילה מוסלמית בלתי תלויה ונפרדת מהחברה בישראל היא בהישג ידה . סביר להניח שניסיון להגשמת שאיפה זו ייתקל בחומת אילוצים וחסמים של המבנה הסוציו-פוליטי של החברה הישראלית .

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר