הקדמה

עמוד:10

10 נוהאד עלי התרבותיים והסוציו-פוליטיים עליהן . המוסלמים נבדלים מהיהודים בלאום, ואילו החרדים נבדלים מהחילוניים בתרבות ובשמירת הדת . התנועה האסלאמית בישראל היא תנועה צעירה יחסית, ואילו שורשי היהדות החרדית האשכנזית נעוצים במזרח אירופה בעת החדשה . היהדות החרדית האשכנזית לא רק ותיקה ומנוסה יותר, אלא גם נהנית מהסדר הסטטוס קוו הדתי . היא הצליחה ליצור קהילה בלתי תלויה, ואילו התנועה האסלאמית בישראל עדיין מתמודדת עם אתגר זה . שתי התנועות שונות זו מזו גם במידת הצלחתן בעיצוב המאמין החדש ובדפוסי הגיוס שלהן . תנועות פונדמנטליסטיות דומות מאוד אלו לאלו ברמת האידיאולוגיה והשאיפות, אבל ברמה המעשית רב השוני על הדמיון . מידת ההצלחה של תנועות פונדמנטליסטיות שונה מתנועה לתנועה, והשינוי שהן מחוללות בחיי תומכיהן אינו אחיד . במבחני ההצלחה של פונדמנטליזם דתי, התנועה האסלאמית גוברת הן על ש"ס והן על קבוצות פונדמנטליסטיות בקרב מיעוטים מוסלמים באירופה . התמורות האישיות-החברתיות והקהילתיות שהתנועה האסלאמית מחוללת בחיי תומכיה הן מקיפות ועמוקות יותר מהתמורות שמחוללות התנועות שנבחרו להשוואה . תזה זו נכונה גם כאשר משווים את הגרעין הקשה של תומכי התנועות ולא רק את הפריפריה שלהן . הספר שלפניכם מבוסס על חיבור הדוקטורט שלי, לאחר שעבר עיבוד, שינוי והרחבה במיוחד בעניינה של ש"ס . בספר זה אבחן את ההבדל הגדול בעומק השינוי שהתנועות הדתיות הפונדמנטליסטיות, התנועה האסלאמית וש"ס, מחוללות - הבדל שנובע מהשוני בדרכי פעולתן, בדפוסי הגיוס של חבריהן, במערכת היחסים בין ההנהגה לתומכים ובאפשרות ההתבדלות שלהן ושל ציבור תומכיהן מהזרם המרכזי של החברה . אפרט את הדמיון ואת השוני באידיאולוגיה הדתית הפונדמנטליסטית ברמה העיונית והמעשית כאחד, ואת הדרכים שבהן התנועות האלה מושפעות

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר