בין עובדיה לעבדאללה : פונדמנטליזם אסלאמי ופונדמנטליזם יהודי בישראל

עמוד:4

Between Auvadia and Abdallah Islamic Fundamentalism and Jewish Fundamentalism in Israel Nohad 'Ali Israel studies series - society, culture, history Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Language editor : Ronit Rosenthal Graphic Design : Inbal Reuven and Udi Goldstein Cover Design : As We Design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2013 © Resling, Itamar Ben – Avi 3, Tel – Aviv 64736 www . resling . co . il Printed in Israel, 2013 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עיצוב עטיפה : As We Design סדר דפוס : ענבל ראובן ואודי גולדשטיין עריכת לשון : רונית רוזנטל www . resling . co . il רסלינג, איתמר בן - אבי ,3 תל אביב 64736 טל‘ : 6956704 - 03 נדפס בדפוס חדקל בע"מ, תל אביב © 2013 כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר