אשקלון וסביבותיה : קובץ מחקרים על מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה מוגש לד"ר נחום שגיב לרגל פרישתו לגמלאות

עמוד:4

Ashkelon and Its Environs Studies of the Southern Coastal Plain and the Judean Foothills in Honor of Dr . Nahum Sagiv Editors : Eitan Klein, Avraham ( Avi ) Sasson and Ayelet Levy - Reifer Ashkelon Studies Series Academic Board : Prof . Yitzhak Reiter, Ashkelon Academic College Prof . Zeev Safrai, Bar - Ilan University Prof . Yigal Levin, Bar - Ilan University Language editor : Ella Golan Graphic Design : Studio Iditanat Cover Design : As We Design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing and Ashkelon Academic College © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2020 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עריכת לשון : אלה גולן סדר דפוס : סטודיו עידית ענת עיצוב עטיפה : As We Design www . resling . co . il רסלינג, שדרות יהודית ,35 תל אביב 6701637 טל : 6956704 - 03 נדפס בדפוס קורדובה בע"מ, חולון © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג ולמכללה האקדמית אשקלון נדפס בישראל, תש"ף

רסלינג

המכללה האקדמית אשקלון


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר