פתיח

עמוד:10

ישראל כ"ץ 10 העמימות ועם היסוד הכאוטי והארעי בהוויה האנושית . ארגונים מבטאים אולי ניסיון לסדר, להכוונת משמעות, ליצירה של תיאום ושיטה, אך מפעלי תרבות ממוסדים אלה הנם מאומצים ומאולצים, ותמיד פוגשים את מגבלתם . תוך כדי כך עוסק החיבור הזה בפעולה במרכזי שירות, בגיוס החיוך לשירות הארגון, בניהול פרויקטים ובמה שמשבש זאת, בשיח המלווה מוות ארגוני ועוד . הדברים הכתובים שזורים דוגמאות שצברתי לאורך השנים או שהגיעו לידי . לעתים תכופות שונו בהן פרטים, כדי למנוע זיהוי . הדוגמאות המובאות משמשות רק כדי להמחיש רעיונות, ובוודאי ניתנות להצגה גם בפרשנויות אחרות . ככל שהובאו ארגונים בשמם ) עניין נדיר ( , נוגע הדבר רק למה שהובא בתקשורת ההמונים, וממילא חשוף לעין כול . הספר שנפתח בעמודים אלה נכתב לאורך שש השנים האחרונות ) בעיקר בחופשות קיץ קצרות, בעיקר בבודפשט ( , אך הוא בהחלט "כאן ועכשיו" .  עת לתודה . זו מכוונת לאילת מורגנשטרן, שתרמה בראשית הדרך לטקסט בכמה מפרקיו, גם בקריאתה יחד אתי במקורות שאליהם התייחסתי וגם על ידי איסוף דוגמאות שונות . תודה לתלמידיי המתחלפים בקורס "הידוע, הלא ידוע והלא מודע בארגון" ) קורס לתלמידי תואר שני שלימדתי בכל השנים האלה במחלקות לפסיכולוגיה וסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים ( , שנעזרתי לעתים בדוגמאות משלהם ) תמיד ברשות ( . תודה גם לקוראים של טיוטות הפרקים השונים ) כל פרק נקרא על ידי קורא מעוניין אחד לפחות, בעקבות פנייה מקדימה שלי ( , שהשכילוני לא מעט וסייעו לי להיכשל פחות במה שאינו הכרחי . את פרק א' ) בעקבות ז'אן – פרנסואה ליוטאר ( קראו בעז שמיר וזאב וגיתית

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר