מבוא

עמוד:11

11 אדם ומשמעות "ארנוס" היא מילה יוונית המייצגת משתה ללא מארח, שבו כל אורח מביא תרומה לסעודה . זהו משתה שוויוני, מכיוון שכל המשתתפים שווים במעמדם . זו הרוח המאפיינת את "כלכלת המתנות" של העידן המטריארכלי . בכנסי "ארנוס" המזון הוא רוחני וניתן בסביבה של קהילה שוויונית . הכנסים הללו נוסדו על ידי אולגה פרויבה-קפטיין ( Fröbe - Kapteyn ) , תיאוסופית ומלומדת שאירחה אותם בביתה מדי שנה מאז שנת ,1933 בעיירה אסקונה ליד אגם מג'ורה בשווייץ האיטלקית . בכנסים אלה השתתפו פסיכולוגים, פילוסופים, חוקרי מיתולוגיה ודתות וכן אנשי מדע מן השורה הראשונה . ההרצאות נאספו, קובצו ופורסמו ב שנתון ארנוס ( Eranos Jahrbuch ) . מרב הכרכים של שנתון ארנוס מצויים בספרייה הלאומית, בית הספרים הלאומי, בגבעת רם בירושלים . עבור נוימן כנסי "ארנוס" היוו אתגר אינטלקטואלי - להמשיג את הפסיכולוגיה הארכיטיפלית במושגים מטא-פסיכולוגיים . שיטתו היא האנתרופולוגיה הפילוסופית, בשונה מהאמפיריציזם המדעי המאפיין את יונג . על פי נוימן, אם נשתחרר מהניסיון להסביר את ההוויה הקיומית בעזרת מבנים אפריוריים, אשר כביכול יכולים להציע חוקיות בעלת בסיס מבני המצוי בתוך האורגניזם - לדוגמה על ידי המבנה התורשתי - אזי ייפתח לפנינו שדה אחר ; השדה הפתוח תמיד של "היצירתי", המקיף הן את הפנים והן את החוץ . היצירתי הוא הפרדוקס של פתיחות והכוונה, חוץ ופנים מעבר למרחב ולזמן . נוימן מעניק לנו תיאור מילולי של חוויית העצמי, תיאור המכוון בהכרח לתודעת הקורא, אולם אופי הכתיבה עצמו הוא יצירתי וייחודי . אין זאת כתיבה פסיכולוגית במובן הרגיל, אלא "היצירתי נעדר הצורה", כלשונו, מתגלה באופן כתיבתו . ניתן לומר שהניסוחים המורכבים טומנים בתוכם את הפנימיות הנסתרת הנוכחת כאן ועכשיו, ולקורא ניתנת החירות לגלות אותה . בכנסי "ארנוס" דיבר נוימן אל קהל שהיה ברובו נוצרי ; הוא

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר