הקדמה

עמוד:11

11 אחים ואחיות המשפחתיים . מערכות שארות כאלו מדגישות עד כמה היררכיית סדר הלידה היא בסיסית בהוויה של אח או אחות . בספר זה אנסה לבנות דרך התייחסות לדיבור על אחים ואחיות . כל ספר מספר סיפור, אך גם הוא עצמו סיפור . ספר זה מתחיל ונגמר כשהוא מעוגן בקשר שלי עם אחי ואחותי . אני מרגיש מבורך בכך שיש לי הן אח, לוי, והן אחות, אילנה . הקשר שלי עם כל אחד מהם הוא מיוחד במינו, ותוגמלתי רבות מכך שלמדתי מה משמעות הדבר שיש לך אח אחד מכל מין . כל אחד מהם לימד אותי רבות על משמעות היות האדם אח או אחות, ואינני יכול לדמיין את חיי בלעדיהם . הם בין אותם אחים נדירים אשר הופכים להיות אח אמיתי, אחות אמיתית . את יחסיי איתם אתאר באופן מפורט יותר בפרק הסיום האישי של הספר . ספר זה מוקדש להם . בפרק הראשון אדון בהזנחה הראויה לציון של אחים בפסיכולוגיית המעמקים ובהשפעת מיקומם של מייסדי התיאוריות הפסיכולוגיות הגדולות בסדר הלידה ; השפעה על האישיות ועל התיאוריות שלהם . הפרק השני יכיל סקירה של הארכיטיפים של אחים ואחיות . הפרק השלישי יתאר את האחים האידיאליים המתוארים בשני אפוסים הודיים, וברביעי אקרא קריאה צמודה של הסצנה הראשונית בחיי אחים דרך סיפורם של שני האחים הראשונים, קין והבל . הפרק החמישי יראה כיצד סיפורי האחים בספר בראשית מציגים שורה של אסטרטגיות פסיכולוגיות בתגובה לאותה סצנה ראשונית של אחווה . הפרק השישי יתבונן במצבם הלא שגרתי של משה ואיוב . במעבר לממד הטיפולי, הפרק השביעי ישתמש גם בדמיון מודרך, ויבחן דוגמאות קליניות של העברה והעברה נגדית אחאיות ושל תפקידי אחים ואחיות פנימיים וחיצוניים בתהליך הריפוי . לכבוד ולעונג היה לי לנסוע לאוניברסיטת טקסס A & M כדי לשאת את ההרצאות בסדרה הנקראת Fay Lectures , הרצאות שהן הבסיס לספר זה . אני רוצה להודות לכל אלה שאפשרו מסע זה .

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר