אחים ואחיות : פסיכולוגיה, מיתוס, מציאות

עמוד:4

Brothers and Sisters Myth and Reality Henry Abramovitch Psychology series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Translated from English : Iva Abramovitch Language Editor : Morag Segal Graphic Design : Inbal Reuven and Udi Goldstein Cover Design : As We design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2016 © Resling, Itamar Ben - Avi 3, Tel - Aviv 6473623 www . resling . co . il Printed in Israel, 2016 Coppyright © 2014 by Henry Abramovitch Copyright in the Hebrew language © Resling Publications . This translation of Brothers and Sisters : Myth and Reality first published in 2014 by the Texas A & M University Press, College Station, Texas, USA אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עיצוב עטיפה : As We design סדר דפוס : ענבל ראובן ואודי גולדשטיין עריכת לשון : מורג סגל www . resling . co . il רסלינג, איתמר בן-אבי ,3 תל אביב 6473623 טל‘ : 6956704 - 03 נדפס בדפוס קורדובה בע"מ, חולון © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל, 2016

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר