הקדמה

עמוד:12

12 | אוריינות חשיבת עתיד : תוכניות לימודים רב - ממדיות | חוה וידרגור זמן, אסטרטגיות הוראה, תהליכי חשיבה ותוצרים . כל פרק מסתיים בתרחיש עתידי שכתבו תלמידים ש"שיגרו" את עצמם לעתיד ודמיינו כיצד ייראו החיים בהקשר של הנושא הנדון . השער השני מדגים את השימוש במודל הרב - ממדי לעדכון נושאים ויחידות הוראה בתוכניות הלימודים במקצועות הליבה . הוא מציע דרכים שונות לשילוב ההיבט האישי, ההיבט הגלובלי והיבט הזמן במקצועות בסיס בליווי הצעות להתאמות על פי יכולות וצרכים מיוחדים . הפרק השלישי הפותח את השער הזה, מתמקד במדעים ובטכנולוגיה ומדגים הוראה של נושא הגנטיקה בבית הספר העל - יסודי בדרכים חדשניות המבוססות על המודל . הפרק הרביעי דן בהוראת מתמטיקה לתלמידי בית ספר יסודי ומתמקד באחוזים דרך העיסוק בנושא הצרכנות . הפרק החמישי מציג את התאוריה בנושא מפות חשיבה ומדגים באמצעותן הוראת אנגלית כשפה זרה . הפרק השישי מרחיב על תאוריית ששת כובעי החשיבה ומציע תהליך של שלושה שלבים להוראת מדעי החברה בבית הספר היסודי בנושא יישובים קהילתיים . השער השלישי עוסק בשלושה מקצועות שאינם ליבתיים : מנהיגות, מוזיקה וכישורי חיים . הוא מדגים שימוש במודל הרב - ממדי לקידום למידה תוך שילובם בין מקצועות הליבה או כמקצועות עצמאיים . הפרק השביעי בוחן את הוראת נושא המנהיגוּת ומנהיגים במקרא ומציג את הפן התאורטי והיישומי של פתרון בעיות יצירתי . הפרק השמיני משתמש במודל להוראת מוזיקה לתלמידי תיכון באמצעות שירי ה"ביטלס" . הפרק התשיעי מדגים כיצד מלמדים תלמידים בכיתה א' לחשוב על עצמם, לא רק בעבר או בהווה, אלא גם בעתיד, בעוד חמש שנים . השער הרביעי עוסק בבידול ובעיצוב של יחידות הוראה בין - תחומיות המבוססות על המודל הרב - ממדי, בליווי הצעות ורעיונות לשילוב אסטרטגיות חשיבה ולשיפור כישורים לשוניים . הפרק העשירי עוסק בלמידה מבוססת תופעה ומדגים יחידת לימוד בנושא אנרגיה תוך התמקדות בתופעה ובחינת סוגיות הקשורות אליה דרך למידה מבוססת פרויקטים ולמידה באמצעות פתרון בעיות . כך מתאפשרות לתלמידים התבוננות רחבה והבנה רחבה של אפשרויות התפתחות בעתיד . הפרק האחד - עשר עוסק בהוראת נושא ירושלים לתלמידי בית ספר יסודי, שנקראים לפתור בעיות ברוח אופייה העל - תחומי של העיר . הפרק השנים - עשר מציג למידה מעורבת בשילוב טכנולוגיה או ליתר דיוק, את שיטת הכיתה ההפוכה, ויש בו התייחסות להיבטים תאורטיים ומעשיים . יחידת הוראה זו מדגימה את נושא

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר