פתח דבר

עמוד:8

8 | אוריינות חשיבת עתיד : תוכניות לימודים רב - ממדיות | חוה וידרגור נוספים של המוח מלבד אלה הבסיסיים שמתחילים את התהליך . ההתפתחות של יכולת חשיבה הצופה לעתיד מתאפיינת בכך שהבשלתה אורכת שנים רבות . עדיין אין לנו הבנה עמוקה מדוע מיומנות זו מתעכבת לזמן ארוך כל כך עד להבשלתה . משערים כי יכולת חשיבה הצופה לעתיד מערבת מרכיבים רבים במנגנון המוחי . לכן סביר להניח כי למוח נדרש זמן כדי לחבר את כל החלקים, לשלוח סיבים עצביים למקומות מרוחקים מהרגיל ולעבוד בשיתוף פעולה ובעת ובעונה אחת עם מרכיבים אחרים באופן שיבטיח שההיקשים יהיו מהימנים דיים . לעת עתה ברור שבגיל שבע משתכללת היכולת של ילדים להעריך התרחשויות עתידיות ולתכנן את צעדיהם בהתאם . לאחר הבשלת המודעות לאחר, היכולת ליצור תרחישים של אפשרויות עתידיות אינה נשארת כבולה לעולם הגשמי בלבד . התרחישים שהילד מסוגל לגבש נעשים היפותטיים ומתוחכמים יותר הודות למנגנון שממשיך להתפתח ( 2008 , Barsalou ) . לשם כך נדרשת יכולת חישובית מורכבת וממוקדת, הכרוכה במגוון רחב של הפעלות קוגניטיביות של אזורים שונים במוח, כמו שחזור של חוויות תנועתיות ותפיסתיות וחוויות של התבוננות פנימית המתקבלות מן העולם דרך הגוף והחושים . חוויות התבוננות פנימית הן חוויות פנימיות בדמות רגשות, מניעים, כוונות, מטא - קוגניציה ועוד . חוויות אלה נבנות ברשתות העצביות בשני שלבים ( , Barsalou 2011 ) : בשלב הראשון ניתנת פקודה לאחסן בזיכרון לטווח ארוך את המידע המגיע . 1 ממקומות שונים במוח, אחרי שנקלט על ידי החושים ושינה את צורתו לחוויות התבוננות פנימית . בשלב השני ניתנת פקודה נוספת להפעיל רק אחדות מהחוויות הללו כדי . 2 ליצור הדמיה של חוויות מאירועים אחרים וחדשים שעשויים להתפתח בעתיד, דהיינו חיזוי . ספר זה מצטרף למאמץ של חוקרים רבים לפתח תהליכי למידה שיוכלו לקדם את ההתפתחות של מיומנות החשיבה הצופה לעתיד בשלבים שונים . כותבת הספר מציגה מודל פדגוגי המאפשר ללמד מיומנות זו ביעילות רבה בתקופת הלימודים בבית הספר . זו מטרה חשובה משום שגלומים בה סיכוייהם של הדורות הבאים לפתור בעיות עתידיות ולהוביל את החברה לשלב הבא בהתפתחותה . פרופ׳ דוד פסיג

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר