תוכן עניינים

עמוד:6

6 | אוריינות חשיבת עתיד : תוכניות לימודים רב - ממדיות | חוה וידרגור שער 5 : תוכניות לימודים רב - ממדיות לתלמידים עם צרכים מיוחדים פרק 15 . תלמידים מחוננים : פיתוח מנהיגות ואזרחות גלובלית . . . . . . . . . . . . . . . 303 פרק 16 . תלמידים בסיכון לנשירה : כלכלה וגלובליזציה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 גלגל חשיבה ופתרון בעיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 תקציר באנגלית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר