תוכן העניינים

עמוד:6

שער שלישי קהילה הממד הפוליטי בהגות היהודית-צרפתית בין השנים 1980 - 2000 / 151 5 היציאה מתפיסת העולם הפוליטית : בני לוי / 153 6 סיני כחלופה פוליטית לאתונה : שמואל טריגנו / 169 אחרית דב ר המפגש בין ההגות הפוסטמודרנית ובין ההגות היהודית : המקרה של ליוטר / 183 ביבליוגרפיה / 209

דעת : מרכז לימודי יהדות ורוח

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר