אחריות וניצחון : גישת המנהיגות הטוטאלית של יחידת העילית האמריקאית "אריות הים" ויישומה בעולם העסקי, הארגוני והצבאי

עמוד:4

אחריות וניצחון ג'וקו וילינק • לייף באבין עריכת התרגום : רינה גרינולד עימוד : גאלה קדם דפוס בע״מ נדפס בישראל, תש"ף — 2020 כל הזכויות שמורות © מטר הוצאה לאור בע"מ info @ matar . biz אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . www . matarbooks . co . il הוצאת מטר ב- EXTREME OWNERSHIP JOCKO WILLINK AND LEIF BABIN Text Copyright © 2015, 2017 by Jocko Willink and Leif Babin . Published by arrangement with St . Martin̓s Press . All rights reserved . No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner . Published in Israel by Matar Publishing House Ltd . info @ matar . biz

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר