מבוא

עמוד:12

12 מחקר מדיניות 156 | בקיעים בקונצנזוס היתר לגידול הדמוגרפי של הציבור החרדי בישראל, ששיעורו כ- % 12 מכלל האוכלוסייה היהודית בישראל ( מלאך וכהנר, 2020 ) . 4 אם מצרפים למשוואה זו גם את הציבור הערבי, שאינו נקרא כלל לשירות צבאי, הרי רק כמחצית מבני ה- 18 בישראל משרתים בצבא . נתונים אלו מציבים שאלות מהותיות על מידת תקפותו של מודל "צבא העם" . 5 תרשים 1 שיעור המתגייסים מכלל חייבי הגיוס ( נשים וגברים ) , 1980 - 2020 ( % ) מקור : אגף כוח אדם בצה"ל, 2013 . 4 על פי נתונים דמוגרפיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ב – 2015 היו החרדים בני ה – 18 ( נשים וגברים ) קרוב ל – % 20 מכלל בני השנתון מהציבור היהודי . חמש שנים לאחר מכן, בשנת ,2020 החרדים הם כבר רבע מבני כלל בני שנתון זה . 5 הוועדה לבחינת סוגיית קיצור שירות החובה בצה"ל ( ועדת בן בסט ) הראתה כי בשנת 2005 % 23 מכל השנתון לא התגייסו כלל . עוד % 18 התגייסו אך נשרו במהלך שירותם . מכאן שרק % 58 מהמתגייסים השלימו שירות צבאי מלא . מבין המשרתים, ישנם חייבי גיוס ממגזרים שונים שאינם משרתים שירות מלא כגון בני ישיבות דתיים – לאומיים ועולים חדשים . שיעור הנשים שאינן מתגייסות גבוה אף יותר ועומד ב – 2020 על % 44 . 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 2020 2015 2010 2000 1990 1980 7 . 74 8 . 72 1 . 70 6 . 66 1 . 64 6 . 64

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר