בקיעים בקונצנזוס : אתגרי "צבא העם" ומודל הגיוס לצה"ל במציאות חברתית משתנה

עמוד:1

עמוד 1 ב ק י ע י ם ב ק ו נ צ נ ז ו ס מ ח ק ר מ ד י נ י ו ת 6 5 1 בשנים האחרונות נשמעות טענות כבדות משקל נגד גיוס החובה לצה"ל, בהן חוסר השוויוניות של המודל הקיים, חוסר היעילות הכלכלית הכרוכה בגיוס אוכלוסיות שאינן מתאימות לשירות והפגיעה בערכי החירות וחופש הפרט . הקריאות לשינוי מהותי במודל זה באות על רקע הירידה המתמשכת בשיעור הגברים חייבי הגיוס המתגייסים בפועל לצה"ל ( % 69 בלבד בשנת 2019 ) . אסף מלחי אתגרי "צבא העם" ומודל הגיוס לצה"ל במציאות חברתית משתנה

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר