מבוא

עמוד:13

13 בין היצר ליוצר החילונית והדתית . יחד עם זאת, למידת הדתיות יש השפעה ניכרת על מידת התחזקותם של ייצוגים אלה אשר מתבטאים בחוסר הסובלנות כלפי הנטייה החד-מינית והזהות ההומו-לסבית . השפעה זו, כפי שנראה בהמשך, ניתנת להסבר בחברה הדתית-אורתודוקסית בעיקר על רקע התפיסה המגדרית השמרנית והדיכוטומית, על רקע ההקפדה המחמירה על האיסור ההלכתי בנושא משכב זכר ועל רקע צביונה הקהילתי של החברה הדתית ובעיקר של החברה החרדית, החותר לקונפורמיות ומתנגד לכל חריגה פומבית מהנורמות . על הספר ייעודו של ספר זה, לתאר את חוויית חייהם של גברים דתיים הנשואים לאישה ונמשכים רגשית או מינית לגברים אחרים . במסגרת זו נעשה ניסיון להבין את דרכי התמודדותם של הומואים דתיים בכלל ואלו מהם הנשואים לאישה בפרט עם מציאות חייהם הקונפליקטואלית . ביסודו של הספר עומדות שתי מטרות מרכזיות : 1 . לבחון ולתאר כיצד חווים את חייהם הומואים דתיים הנשואים לאישה ; 2 . לאתר ולנתח את תפקידה ואת משמעותה של הדת בחוויית חייהם . ביקשתי למלא שני חוסרים עיקריים, תיאורטיים ומעשיים, המאפיינים את השיח הציבורי והאקדמי של ימינו בנושא . ראשית, הספר מאפשר הצצה ראשונה לעולמם של גברים דתיים החיים בישראל, שנמשכים לבני מינם ונשואים לאישה . בשל חששה של אוכלוסייה זו להיחשף ובשל העדפתה להסתתר מעיני הציבור קיים רק ידע מועט אודותיה . שנית, משום חוסר הידע אודות חווייתם הסובייקטיבית ותפיסת עולמם של גברים אלה, קיימת המגמה לבחון תופעה זו מתוך תפיסות עולם חיצוניות המעוגנות בערכים תרבותיים . כך, בעיניים שמרניות ודתיות גברים אלה נתונים למאבק הרואי ביצרם המיני, מוכוונים לשמירה על נישואיהם בכל מחיר, בעוד שנקודת המבט החילונית-ליברלית מעודדת אותם "לצאת מהארון" ולהגשים באופן "אותנטי" את עצמיותם . במסגרת המחלוקת

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר