פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:500

של השלטון הבריטי בה , לא הכול התנדף . הדבר החשוב ביותר שנשאר מהם הוא השימור של עיר ימי ביניימית ורצועה שמורה סביבה , שטח בעל ייחוד היסטורי דתי ועוצמת יופי והדר של נוף וטבע , אשר נתגבשו ונשתלבו בו למקשה אחת .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר