פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:493

סטורם הועלה בדרגה עם עזיבתו את הארץ , ומונה למושל קפריסין ואחר כך למושל רודזיה הצפונית , אך תמיד ראה בתפקידו כמושל ירושלים את שיא הקריירה שלו . בספר זיכרונותיו הוא מסכם את פרדתו מהעיר בתיאור נרגש שבסופו באות המילים הבאות : 'אינני מתיימר לתאר או לנתח את אהבתי לירושלים . אין היא לחלוטין סנטימנטלית , אסתטית או דתית . היא עוד פחות מזה תאולוגית או ארכאולוגית ; עם זאת אני מקווה שהיא מכילה משהו מכל החמש . [ ... ] בשבילי ירושלים עומדת ונשארת לבדה בין ערי העולם . ישנם תפקידים רבים בעלי סמכות רבה יותר , ומקומות מפורסמים יותר בתוך ומחוץ לאימפריה הבריטית , אבל בחוש שאינני יכול להסביר , אין קידום מעבר לירושלים . ' קליפורד הוליד , " שתפקידו בחברת _יפרו ג'רוזלם' הסתיים , הפך ליועץ עירוני לעיריית ירושלים ושימש בתפקיד זה עד שנת , 1929 אז נתבטלה משרה זו גם בעירייה , כאשר א " ק פארק (? 31 _^) מונה למהנדס העיר של עיריית ירושלים ובמסגרת תפקידיו נכלל גם תפקיד היועץ העירוני . דומה כי עד למינויו של פארק היה תפקיד מהנדס העיר בעיקרו תפקיד טכני אדמיניסטרטיבי - אחריות על רישיונות בנייה , תכנון דרכים וכדומה . מראשית תקופת השלטון הבריטי עד קיץ 1925 שימש בתפקיד זה מר ב"צ גיני . בספטמבר באותה שנה נתמנה המהנדס הבריטי צ"ט גרדנר _61 ) מ ( 0 ; 11 _( 1 לתפקיד מהנדס העיר , ושימש בתפקיד זה עד יוני , 1927 אז פוטר . לאחר שעזב _הולידיי את תפקיד היועץ העירוני בעיריית ירושלים , הוא הגביר את פעילותו בוועדת התכנון הארצית , כאשר הוא מחליף שם בתפקיד את האדריכל אוסטין הריסון . הוא המשיך לתרום רבות לתכנונה הכללי של העיר ירושלים , לתכנון מבני ציבור חשובים בה ולתכנון אתרים נוספים ברחבי הארץ כולה , אך כל אלה חורגים כבר מתקופת הזמן אליה מתייחס מאמרנו . ניתן אפוא לראות במועדי סיום תקופת כהונתו של הרברט סמואל ( אוגוסט ( 1925 ובייחוד סיום כהונתו של רונלד סטורס בירושלים ופירוק חברת _יפרו ג'רוזלםי ( אוגוסט ( 1926 את סוף תקופת ה ' בראשיתי בתולדותיה של העיר בתקופת השלטון הבריטי בה . 163 סטורס ( שם , ( עמי 458-457 [ התרגום שלי . [ 164 ב"צ גיני נשלח על ידי חברת כי"ח בירושלים ללמוד הנדסת מכונות באירופה . לאחר חזרתו ארצה החל ללמד מכונאות ונפחות בבית ספר כי"ח בעיר . לדברי נכדו , מר אריה גיני , הוא התמנה בשנת 1907 למהנדס העיר יפו , ובשנת 1917 למהנדס העיר ירושלים ( ראה בי ו"ל , יהתפתחות המערכת התכנונית בירושלים במשך שנות העשרים /[ 1929-1921 ] עבודה סמינריונית במחלקה לגאוגרפיה , האוניברסיטה העברית בירושלים , , 1985 עמי 165 . ( 27-24 גרדנר פוטר על ידי ראש עיריית ירושלים על פי המלצת הנציב העליון . בדצמבר 1927 הוא כתב דוח תשובה חריף באשר לפיטוריו , ובו האשים בכישלונו בתפקיד את המהנדס הקודם ב"צ גיני , את ראש העיר ובכלל את תנאי העבודה הקשים שהתקיימו בארץ בעת מילוי תפקידו ( ראה וייל , שם . (

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר