פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:492

היא גם מציגה דרכי עבודה ולימוד שונות מאלו שנהגו בירושלים בתקופת היבראשית ' שלה . אך הדיון בה חורג מתקופת הזמן והנושא שנידונים במאמרנו זה . נסתפק אפוא בציון כמה נושאים שבהם היא עוסקת , ונשאיר את העיסוק המפורט בה לדיון שיעסוק בהתפתחות העיר בתקופת המשנה האמצעית של המנדט הבריטי : השנים . 1936-1926 הולידיי חילק את ירושלים לחלקים והחל לתכנן כל אחד מהם בצורה שיטתית . הרעיון העיקרי היה שהתכנית הכללית של העיר בקנה מידה של 1 : 10 , 000 תפורט לתכניות אזוריות בתוך העיר בקנה מידה של . 1 : 2 , 000 בראשונה הכין תכניות כאלה לשלושה אזורים בעיר : ( 1 ) הרצועה הירוקה האסורה בבנייה מסביב לחומת העיר העתיקה ; ( 2 ) האזור המוסלמי במזרח העיר , שכונות באב א זהרה וואדי גיוז ; ( 3 ) השטח בדרום העיר - אזור קטמון . נוסף על כך עסק בקטעים רבים אחרים , כמו אזור הכניסה לשער יפו , שכבר זכה לטיפול פעמים רבות קודם לכן ; המרכז המסחרי של אזור ממילא ; הרחבה ליד הפינה הצפונית מערבית של העיר העתיקה , שכונתה אחר כך רחבת אלנבי ; רחובות יפו וקינג גיורג ; ' אזור תחנת הרכבת ועוד . בינתיים , בזמן שהולידיי עבד על תכנונן של ירושלים וערים אחרות בארץ , נסתיימה תקופת כהונתו בת החמש שנים של הרברט סמואל כנציב הבריטי הראשון בארץ ישראל . היה ברור כי גם רונלד סטורס , אשר תקופת כהונתו כמושל ירושלים ארכה קרוב לשמונה שנים , יצטרך בעתיד הקרוב לסיים את תפקידו . דיוני השלטונות בנושא הארגון מחדש של כל מערכת התפקידים השלטוניים הבריטיים בארץ ישראל ובמושבות בריטיות אחרות , עיכבו במידת מה את ההכרעה , אך בסוף שנת 1926 באה לסיומה גם תקופת סטורס בירושלים . סטורס הבין כי ילד טיפוחיו , חברת יפרו ג'רוזלםי , לא יצליח להתקיים לאחר עזיבתו את העיר . הוא החליט אפוא לפרק את החברה , להעביר את התפקידים האחרונים שנותרו בידה לגופים אחרים , בייחוד למחלקת העתיקות הממשלתית , ולחלק את רכושה . במספר פרסומים חזר סטורס וסיכם את פעולות החברה לכל אורך שנות קיומה . הוא הדגיש את הפעילויות האמנותיות שכנראה היה אחראי להן אישית : שש תערוכות אמנות ואומנות ובעקבותיהן תערוכות נוספות של ציור ופיסול במגדל דוד , ערבי מוזיקה ומועדון שח , פרסום המפה הפרקטית המודרנית הראשונה של ירושלים ואוסף מראות נוף של ירושלים שלוו בהסברים בשלוש שפות , שיקום מצבת קבר הצלבן האנגלי פיליפ ד'אוביניי > ' ) ת 1 _§ כ 1 ט _;\ י - ( _£ 1 החתום על מגילת _ה'מגנה כרטהי , מושל איי התעלה והמחנך של המלך הנרי השלישי - שהועלתה אל הכניסה לכנסיית הקבר והוצבה שם בצורה מוגנת כדי שלא תיפגע , ועוד . 158 על תכנית הולידיי ראה קרויאנקר ( לעיל הערה , ( 52 עמי ; 31-28 ופירוט מלא אצל הימן ( שם , ( בפרק על הולידיי . 159 ראה קנדל ( לעיל הערה , ( 2 עמ י , 16-11 כולל הציורים המרשימים של שחזורי שערי העיר . 160 ראה פרטים בנושאים אלו אצל הימן 1994 ( לעיל הערה , ( 2 עמי 475-462 והמקורות שם , בייחוד תיקי ועדת התכנון המקומית . 161 בקשר לדיונים בנושא חילופי תפקידים בממשל הבריטי ראה ביגר ( לעיל הערה , ( 126 עמ י 162 . 74-73 סטורס ( לעיל הערה , ( 4 עמי ; 457-456 רבעון הקרן ( ינואר , ( 1927 עמ י ; 3-2 הוליד" ( לעיל הערה , ( 154 עמ י , 59-57 ושם גם תצלומים של פעולת העלאת המצבה למפלס הרצפה הנוכחי . דברים כלליים על חברת _"פרו גירוזלם" ראה לאחרונה שפרד ( הערה , ( 42 עמ . 54-49

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר