פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:458

ובצ" פינג קמדן ( ראה לעיל . ( כך ניסו לייסד בית ספר למוזיקה ובית ספר ללימוד משפטים ( במתכונת אנגלית ;( הקימו ספרייה ומועדון קריאה ( שהכילו ספרים רבים , גם בשפה האנגלית ) שהכניסה אליהם הייתה חופשית לכול ; סטודיו לאמנות , מועדון שחמט ועוד . הם אף ארגנו תערוכות אמנות , הצגות תאטרון וקונצרטים , ועודדו את משחקי הכדור רגל בעיר . כן השתדלו לשלב אורח חיים מערבי אירופי אנגלי בעיר . אלא שבירושלים החלוקה והמתח בין היהודים לערבים האפילו על הכול . סטורס קיווה אמנם שפעולות חברתיות משותפות כאלו ישפרו את היחסים בין שני הצדדים ; מכאן גם הרצון להושיבם יחד בוועדות משותפות , וההחלטה שכל הפעולות החברתיות והתרבותיות תהיינה משותפות לשני העמים ; אלא שההרמוניה התרבותית שעליה חלם םטורס הייתה רחוקה מאוד מהמציאות הירושלמית . עיקרו של הכרך הראשון של חברת יפרו גרוזלםי הוא דוח רשמי שכתב אשבי על הפעולות שנקטה החברה בשנים . 1920-1918 הדוח מתחלק לעשרה פרקים כדלהלן : ( 1 ) העיר העתיקה ; ( 2 ) תכנית העיר החדשה ; ( 3 ) הצרכים הארכאולוגיים של העיר הקדושה ; ( 4 ) מערכת הפרקים ; ( 5 ) השווקים ; ( 6 ) תעשיות חדשות ; ( 7 ) חינוך טכנולוגי ; ( 8 ) תקנות שלטוניות ; ( 9 ) עבודה סוציאלית ; ( 10 ) תקציב . בכל אחד מהפרקים הללו ישנו פירוט רב . הפעולות העיקריות בעיר העתיקה היו : תיקון ושיקום טיילת החומות ( ראה איור ;( 2 ניקוי ושיפוץ מצודת מגדל דוד וטיפוח הגנים מסביב למצודה ; ניקוי החפיר מסביב לה ( ראה איורים 2 ר ;( 3 שיקום של שוק הכותנה ושווקים נוספים ; תיקון כיפת הסלע ; הקמת מגרש משחקים לילדים ברובע היהודי , בעזרתה של גברת בנטוויץ ; ' שיפוץ מבני מגורים והמרפסות בעלות הארכיטקטורה הייחודית שלהם , ועוד . בכל אחד מהסעיפים הללו מפורט מה נעשה ביחס אליו . בקשר לתיקון כיפת הסלע מובא אף תרגום לאנגלית של הודעה עיתונאית שפרסם המופתי הראשי , ובה הוא מודה לסטורס ולריצ'מונד שסייעו בביצוע התיקון . ירושלים ראה בךאריה ( לעיל הערה ( 25 והמקורות שם . על גיייקוב ספפורד ראה בי וסטר ספפורד , ירושלים שלנו : קורות המושבה האמריקנית בירושלים , 1949-1881 תרגם אי שילר , ירושלים , 1992 עמי 262-261 , 81-78 ( מותו . ( 56 על םטורס , שהיה פטרון המוזיקה בירושלים בראשית תקופת המנדט הבריטי , ועל הפעילות המוזיקלית בעיר בזמנו ואף לאחר מכן , ראה די גנחובסקי , עוד סיפורים ירושלמיים , ירושלים , 1995 עמי ; 50-47 על בית הספר למשפטים בירושלים בזמנו של סטורס , שם עמי ; 43-40 על פעילות יהאופרה האר 7 _ישראליתי בהנהלת מי גולינקץ , על הצגת יטוסקהי בירושלים _ב 27 בינואר 1925 ועל התכנית להעלאת האופרה יהיהודייה י בעיר , כולל הפעילות של אנשי מוזיקה וביניהם קולונל קיש שהיה סגן נשיא יאגודת חובבי הנגינה בירושלים , ראה די גנחובסקי , מסיבות החברה הגבוהה ועוד 100 סיפורים ירושלמיים , ירושלים , 1993 עמי . 262-258 57 בעניין החברה התרבותית הבריטית שהתפתחה במושבה הגרמנית ראה _< 1 _^ € ןו _411 ו , ח 3 וחץ _6 ו . 4 . / . 81 _12 1997 ת 1€ . 1918-1948 . 510 \ ' _6 ו 1 ו 1 ! 1 / 1 101€5 ת \ 00 \ 5 : 81111511 ( וכן המאמר לעיל יהתמורות העיקריותי . על ניסיונות השלטונות לפתח חגים בריטיים בירושלים - יום כיבוש ירושלים 9 ) בדצמבר ;( יום שביתת הנשק 11 ) בנובמבר ;( יום הולדת המלך הבריטי 3 ) ביוני ) - ראה : די גניחובסקי , סיפורים ירושלמיים , ירושלים , 1989 עמי ; 213-209 הנ"ל , עוד סיפורים ( לעיל הערה , ( 56 עמי . 44-40 58 ראה בספרו של סטורס ( לעיל הערה ( 4 על רעיונותיו אלו , וכן בשני כרכי חברת יפררגירוזלםי בעריכת אשבי ( לעיל הערות 18 ר 59 . ( 49 על גן הילדים של גבי _בנטוויץי ומפה של סביבת הגן ראה אשבי ( לעיל הערה , ( 18 עמי . 6-5

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר