פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:455

ממשלת המנדט הבריטי . מאוחר יותר נתמנה למנהל מחלקת העתיקות הממשלתית המנדטורית . ( 1937-1927 ) ריצ'מונד שיתף פעולה עם ידידו סטורס בחברת _'פרו ג'רוזלםי וכנראה גם שימש מזכיר החברה בראשיתה . עניין מיוחד הנקשר לארנסט ריצימונד הוא דבר העמדת הספסל לזכרו של הצייר הנודע הולמן האנט מול מנזר מר אליאס . הרעיון היה של אשתו השנייה של הצייר , אדית , אשר האריכה חיים אחריו . ב 29 ביוני 1920 כתבה אדית מכתב לארנסט ( ריצימונד , ( שאותו הכירה כנראה אישית , ובו סיפרה לו על רעיון שלה להקים שדרה מירושלים לבית לחם , לנטוע בה עצים ולהציב בה ספסלים על שם אנשים או מקומות שיבקשו להיות קשורים לארץ הקדושה . את הספסל הראשון ביקשה להעמיד לזכר בעלה המנוח , הולמן האנט . על כל ספסל , כך הציעה , ייחקק טקסט . במקרה של בעלה ביקשה שייחקק פסוק מהתנ"ך בעברית ופסוק מהקוראן בערבית . במכתבה היא מספרת כי הרעיון עלה בה כבר בשנת , 1912 ואז פנתה לשגריר הבריטי בקונסטנטינופול , אך הוא השיב לה שהרעיון אינו בר ביצוע תחת השלטון הטורקי ; על כן היא פונה עתה אליו שיגשים הוא את הרעיון . ב 14 באוגוסט 1922 השיב ארנסט ( ריצימונד ) לגברת האנט מכתב ובו סיפר כי היו קשיים בביצוע הרעיון שלה וכי נאלץ לשוחח בנידון פעמים רבות , הרבה יותר ממה שהיה נחוץ למעשה , עם _הפטריארכיה , אך לבסוף סודר הדבר ובקרוב יעמוד הספסל על מקומו , ואז ישלח לה צילום שלו . עבודתו העיקרית הראשונה של ריצימונד בארץ ישראל הייתה כמצוין לעיל בשיקום מבנה כיפת הסלע . בשנת 1924 פרסם סיכום על מבנה זה בספר , ובו ציין כי את הדוח שלו על העבודה כתב כבר בשנת . 1919 אשבי ציין כי הדוח נכתב כבר במרס . 1919 הוא אף מביא קטע ממנו , בעניין אריחי הקרמיקה של כיפת הסלע . יש להניח כי גם בשעה שהכין אשבי את דוח 45 בתפקיד זה שימש יועץ לנציב הבריטי בנושאים הקשורים לערבים , ואף היו שראו בו מעין נציג של הערבים אצל השלטונות הבריטיים , אל מול הציונים והיהודים , וראה חומר מעניין בנושא זה אצל כדורי ( לעיל הערה , ( 43 עמי 65-64 ( המכתבים של גילברט קלייטון _וסמואל ; הערתו של קלאוסון והמכתב של ריצימונד עצמו אל סמואל בנידון , ( וראה המקורות המוזכרים שם . על פעילותו לטובת הערבים ועל ההערכה שרחשו לו הערבים ראה " פורת , צמיחת התנועה הלאומית הערבית הפלסטינאית , 1929-1918 ירושלים , ( 1982 ] עמי 137 והמקורות שם . 46 על עמדתו האנטי ציונית ועל עבודתו במחלקת העתיקות , שגם במסגרתה נתגלתה עמדתו האנטי יהודית בסכסוך הכותל , כאשר התיר לוואקף לתקן מבנים ליד הכותל - זאת בניגוד לסיכום שנקבע אתו לפני שקיבל את מינויו כמנהל מחלקת העתיקות שלא יתערב ויעסוק יותר בעניינים פוליטיים - ראה בךאריה ( לעיל הערה , ( 25 וראה גם שפרד ( לעיל הערה , ( 42 עמי . 62-60 מ"נרצהאגן תקף אף הוא את ריצימונד על עמדותיו האנטי ציוניות , וראה בו את אחד ממתנגדי הציונות המרכזיים בפקידות הבריטית הארצישראלית ( רי מ"נרצהאגן , יומן מזרח תיכוני , 1956 -1917 תרגם אי אמיר , חיפה . ( 1973 _סכאכיני מציין אותו כאחד מידידיו הקרובים , התומך בערבים ( םכאכיני אל חיליל , כזה אני רבותי , תרגם גי שילה , ירושלים , 1990 עמי . ( 117 , 107 47 אשבי ( לעיל הערה , ( 18 עמי . 6 48 תודתי לגבי מירה משולם , הגרה היום בביתו של הולמן האנט ברחוב הנביאים בירושלים , אשר העמידה לרשותי את שני המכתבים הנזכרים לעיל , אותם קיבלה מנכדתו של הולמךהאנט שבאנגליה . 49 ריצימונד בשיתוף עם חברת יפררגירוזלםי יזמו בשנת 1918 את הבאת האומן הארמני דוד אוהנסיאן מקוטאהיה _ץף'ט וןזח שבטורקיה על מנת שישפץ וישחזר את אריחי הקרמיקה של כיפת הסלע . אוהנסיאן נשאר בארץ והקים בירושלים בית מלאכה לאומנות הקרמיקה שמאז החלה נפוצה בעיר . ראה ריצ מונד ) 1924 לעיל הערה , ( 44 עמי ; 75-70 ובמאמרו של גיורגי אנטוניוס על האריחים

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר