פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, 1926-1917

עמוד:443

בין משתתפי מצעד הכניסה היו אנשי מטהו של אלנבי ונציגים של בעלות הברית : צרפת , איטליה וארצות הברית . תומס אי לורנס ( איש ערב , ( אשר נזדמן לטקס , מציין כי זה היה הרגע המרשים ביותר בעבורו בכל תקופת המלחמה . רונלד םטורס , אשר שימש בתפקיד מרכזי במשרדי הנציב העליון הבריטי במצרים באותם ימים ואשר היה אחד מידידיו הקרובים של לורנס , כותב בספרו כי הצטער צער רב על שלא עלה בידו להשתתף בטקס זה . אך ימים מספר לאחר מכן הגיע לביקור בירושלים , ולא ארך הזמן וב 28 בדצמבר 1917 הוא נתמנה למושל הצבאי של העיר . תקופת הממשל הצבאי בירושלים נמשכה כשנתיים וחצי , עד לבואו של הנציב הבריטי הראשון , הרברט סמואל , ב 1 ביולי . 1920 המאפיין תקופה זו הוא הרצון לשמור על מצב _ה'סטטוס קוו אנטהי בעיר . זו הייתה המדיניות שקבע אלנבי והיא תאמה את העיקרון הבינלאומי , שבשטחים צבאיים כבושים אין לבצע שינויים משמעותיים כל עוד נמשך משטר הכיבוש . בירושלים , בשל המריבות והמתיחויות בין העדות השונות בעבר , היה הדבר חשוב פי כמה . גם הצהרת אלנבי בטקס כניעת העיר תאמה עיקרון זה . עם זאת החל רונלד סטורס , כבר בחודשים הראשונים לכהונתו , חושב ופועל בכיוון תכנונה וקידומה של ירושלים במגבלות ובמסגרות האפשריות של מצב הממשל הצבאי . נורמן בנטוויץ , אשר היה אחד מפקידי הממשל המרכזיים הראשונים בשלטון הבריטי והכיר היטב אנשי ממשל זה באותם ימים , קבע כי מזלה של ירושלים היה שכמושל הראשון שלה לאחר הכיבוש מונה רונלד סטורס , 'אדמיניסטרטור אמן , שהיו לו רגשות עמוקים ליופי ולהיסטוריה של העירי . העולם הראשונה ; מי ליסק ( עורך , ( תולדות הישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה , א : תקופת המנדט , ירושלים תשנ"ד , עמי . 38-33 453 5 . ק 1926 . ח ( 10 ח 1 : /\ 7111 * 111 _^ ) 1 . 1 _^ 0 ח _540 ו _\^ וו _06 . 5 £ \ £ 11 ? 1111115 / ח . 7 . £ . _1-3 _^ _16 לורנס מציין אף הוא שמאחורי ארגון הטקס המרשים עמד כנראה מרק סייקס . 6 סטורס ( לעיל הערה , ( 4 עמי ; 293-283 ספרו של סטורס ראה אור בשתי מהדורות _* . 711€ ) ת _6 _* _¥ _011 _; 1935 8 . 510 א 12 _, \ 0 0 / 511 1 ( 011 ( 114 51 x 115 . ך ג לעיל הערה ( 4 ואף תורגם לעברית ( רי סטורס , זכרונות , א-ג , תרגם י"א עבאדי , ירושלים תרצ"ח . ( מראי המקום להלן מתייחסים למהדורה השנייה באנגלית משנת . 1939 סטורס היה המושל הצבאי של העיר ולאחר מכן המושל האזרחי של מחה ירושלים . 7 וראה פירוט בנידון שם , עמי . 310-307 8 בנטוויץי החל לעבוד במשרד המשפטים במצרים בשנת . 1912 בשנת 1915 גויס ליחיל המשלוח המצרי' של הצבא הבריטי והשתתף עמו בכיבוש הארץ . עם הקמת הממשל הצבאי נתמנה לקצין שיפוט בכיר . באדמיניסטרציה האזרחית הוסב כינוי תפקידו _ל'מזכיר המשפטים ואחר כך _ל'פרקליט המדינה . ראה עליו : 11 ז €1 > 1 >> 1 £ _י 1 < _10101 \ _00 \ ז / _10 ו / _1 771 _? מך 00 \( _ויג ח 711 £ 81111511 1 , תו 6 ז 5 _$ _61 י . י 28 , 287-288 8 . \ ¥ _3 _, קק 1973 , מ _110 ת _6- _>* ' 1 . 5 / 1 / , _€£$ _/ - 1917-1929 . _1-0 ג _14 111 £ , 4 _* ז \< 1 מקובר ( לעיל הערה , ( 4 עמי ; 123 ראה גם ליסק ( לעיל הערה , ( 4 ציונים ביוגרפיים , עמי . 442 111 £ 511 > 1€ 9 י ] 1 , ח 64—65 ; 1 _( _16 . קק 1938 . ח _^ 0 ח 1 £ / 11111 111 £ 110 > 7115 £ _41 _^ 1114 . 1 _^ 0 ז 1 / 111 _/ ו 1 י _7 , ו _[\^ _101 ח 86 . א 57 . ק 107 ; ( 1956 ) , . ק 15 ( 1955 ) , ו 1 £ ? ז _* _01 _( £ 11 \ _5101 £ / ו , ( _£ < ? 1 x 114 £ > ן ;? 01 . * ( להלן , ? £ () רבעון הקרן , ( שם הוא גם מכנהו יאחד מגדולי הפרוקונסולים האנגלים של זמננו במזרח התיכון , ' אדם בעל השכלה רחבה ואהבה _לתנ"ך ולקלסיקה , אשר היה מרצה על התנ " ך , שייקספיר , הומרוס ודנטה .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר