התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:437

וכניסת הבריטים לירושלים יביאו אותם להפקיד בידיו את נושא פיתוחה של העיר . אך לא כך חשבו הבריטים , במיוחד אלו מהם ששלטו בעיר ובאזור מסביבה . ההתנגדות הערבית לתנועה הציונית , ובין היתר למעורבותה בירושלים , חיזקה את הבריטים ברצונם להינתק מהציונים בנושא קידומה של ירושלים . התנועה הציונית מצדה המשיכה בתקופה שנדונה כאן לחלום , לעסוק בתכנונה ולהעלות חזונות על פיתוחה העתידי . אבני הפינה לאוניברסיטה העברית , מרכז הרוח החדש של העם היהודי , הונחו בה . מתכנן הערים בעל השם העולמי פטריק גדס החל לתכנן את האוניברסיטה , בעבור התנועה הציונית , _כ'מקדשי רוחני של העם היהודי הקם ומתחדש בארץ אבותיו ; ואת השכונה המודרנית החדשה תלפיות תכנן כעיר העברית המודרנית שלה ; ואת שתיהן פונות לעיר העתיקה , מושפעות ממנה ומקרינות עליה . האדריכל היהודי ריכרד קאופמן הביא לירושלים את רעיונות 'עיר הגניםי האירופית , ותכנן בעבורה שכונות גנים עם מרכזי רוח ותרבות חשובים בתוכן , ומוסדות התנועה הציונית העולמית והיישוב היהודי הארצישראלי החלו קמים בתוכה . אלא שפעילות אינטנסיבית זו של נציגי התנועה הציונית בירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ לא זכו להתבססות ולא נשאו את הפרות המקווים בהמשך תקופת המנדט הבריטי . עוד בתקופה שנסקרה על ידינו החלו מתגלעים בקיעים עמוקים בתוכה . אנשי העליות הציוניות השלישית והרביעית , וגם אנשי העליות שלאחר מכן , הגיעו אמנם לעיר , אך באחוז קטן בהרבה מלשאר חלקי ארץ ישראל . מוסדות ארגוניים ותרבותיים של היישוב היהודי בארץ העדיפו להתמקם בתל אביב , ואף אלו שמוקמו בירושלים בתחילה החלו לרדת ממנה למרכז היהודי החדש שקם והחל מתפתח בקצב מהיר ביותר באזור יפו-תל אביב . גידולה של תל אביב , העיר העברית הראשונה בישראל , החל מאפיל על ירושלים היהודית ומעמיד בצל את התפתחותה וגידולה . כתוצאה מכך החלה ירושלים היהודית גם לפגר אחר ההתפתחות הכללית של היישוב היהודי בשאר חלקי הארץ , ולאבד את עמדת הבכורה בקרב היישוב היהודי בארץ ישראל שאליה הגיעה במאה התשע עשרה . . 3 בניגוד לפעילותם של הממשל הבריטי והגורם היהודי בתקופת היבראשית' של השלטון הבריטי בירושלים , ירדה מאוד ואף כמעט פסקה כליל הפעילות של מספר גורמים שהיו פעילים מאוד בעיר בשלהי השלטון העות'מאני ; מעצמות המערב , אשר בסוף תקופת השלטון העותימאני היו פעילות ביותר בעיר וקבעו רבות בהתפתחותה של העיר , עתה פחתה מאוד מעורבותן בנעשה בה והשפעתן כמעט נעלמה ; רוסיה חדלה מכל פעילות בעיר לרגל המהפכה הקומוניסטית ושינויי המשטר ומדיניות החוץ בארץ זו ; גרמניה יצאה אף היא מתמונת העשייה בעיר , כתוצאה מתבוסתה במלחמת העולם והמדיניות הבריטית שלא לאפשר לה חזרה לזירה המזרח תיכונית , כולל ארץ ישראל והעיר ירושלים ; מעורבותה של צרפת בעיר גם היא פחתה לרגל ההסכמה בינה לבין בריטניה על חלוקת תחומי ההשפעה ביניהן , כאשר הראשונה מקבלת את המנדט על סוריה ולבנון בעוד השנייה מקבלת את המנדט על עבר הירדן וארץ ישראל המערבית , כולל ירושלים שהופכת להיות עיר בירה ומקום הממשל הבריטי החולש על כל שטחי המנדט שלה . הכנסיות הנוצריות צמצמו אף הן את פעילותן בעיר , וזאת שוב בניגוד למצב ששרר בשלהי השלטון העותימאני . הסיבות לכך ברורות - השליטה של מעצמה אירופית דומיננטית בארץ הקדושה , באמצעות מנדט שניתן לה מטעם יחבר הלאומיםי של כל מעצמות המערב , ביטלה

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר