התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:433

הממשלה האזרחית ופתיחת שערי הארץ בפני עולים , כסף וסחורות . הרכב הממשלתי , שבתחילת התקופה הזאת היווה רוב בין כלי הרכב שנעו בעיר , הפך למיעוט . באותו הזמן יזם הממשל את ציפוי רחובות העיר באספלט , כדי שיוכלו לשמש כהלכה את התחבורה המוטורית . בספטמבר 1921 הוחזקו ברשות הציבור בארץ 494 מכוניות נוסעים פרטיות 42 , משאיות ו 83 אופנועים . רבות מן המכוניות היו בירושלים , אשר שימשה כמרכז השלטוני והמנהלי של הארץ ומרכז גדול של אוכלוסייה . גם הדרך הראשית לעיר ממישור החוף שופרה וזרם הסוחרים והתיירים הלך וגדל . " תכניות האב הראשונות של העיר החדשה ( מקליין ; 1918 - גדס ; 1920-1919 - אשבי ( 1922-1921 - התוו את מערכת הדרכים העירונית הפנימית . בעוד שבשלהי התקופה העותימאנית עקבו הדרכים הסלולות אחר השבילים והדרכים ההיסטוריות , משערי העיר לעבר הערים בכיוונים השונים - יריחו , שכם , יפו ובית לחם-חברון - הרי במסגרת התכניות הבריטיות הושם דגש על שיפור הדרכים הקיימות בעיר , והוצעו דרכים חדשות בתוך העיר החדשה , שמטרתן הייתה לקשר בין צירי הדרכים הראשיות לערים השונות , ביניהן לבין עצמן וכן להוביל אל החלקים השונים של העיר החדשה . כך נוצרה רשת דרכים עירונית חדשה . בשנת 1925 החלה הפעלה של קווי תחבורה ציבוריים , אם כי חברת האוטובוסים העירונית י המקשר' קמה רק מאוחר יותר , בשנת . 1931 הערבים מצדם הקימו חברת אוטובוסים נפרדת שמטרתה הייתה לחבר את הכפרים הערביים בסביבה עם העיר . המפעל החשוב בתקופה זו הוא הפריצה והסלילה של דרך המלך גיורגי החמישי , שחיברה בין דרך יפו לדרך עזה , ובעקבותיה סלילת רחוב בךיהודה , פעולה שהביא ליצירת י _המשולש הירושלמי הנודע . הסלילה החלה בנובמבר , 1922 והקטע מבית החולים יביקור חולים ועד רחוב בךיהודה נחנך ב 1 בפברואר . 1924 דרכי העיר אף החלו עוברות תהליך זיפות על מנת לאפשר תנועת מכוניות נוחה עליהן . בשנת 1922 זופתו קטעים מרחוב יפו . כן החלה פעולה של זיפות קטעי רחובות נוספים בעיר , ונסללו דרכים נוספות . בשנת 1924 נסללו הרבה כבישים בעיר : הסתיימה העבודה על דרך חדשה להר הצופים ולהר הזיתים ; נסללה דרך מרחוב יפו למזכרת משה ( רחוב מיכל פינס ליד כיכר החירות של היום ;( רחוב הרב קוק הורחב ; החלה סלילת הכביש מרטיסבון לתחנת הרכבת ( כביש שיתחבר מאוחר יותר לרחוב המלך גיורגי וייצור את הכביש הנוכחי של 197 ביגר ( לעיל הערה , ( 7 עמי 111 והמקור שם בהערה 198 . 75 על התחבורה בעיר ראה ביגר ( לעיל הערה , ( 12 עמי 199 . 199 , 184 ר"כמן ( לעיל הערה , ( 188 עמי 200 . 126-125 שם , עמי 130 וראה המקור בהערה 21 שם ; פרטים נוספים בנושא התפתחות התחבורה בירושלים ראה : קרק ואורךנורדהיים ( לעיל הערה , ( 34 עמי 169 , 167 והפניות שם לשריון , עמי ; 214-210 יי עילם , פרקי ירושלים , תל אביב , 1973 עמי ; 103-102 מי הורביץ ( עורך , ( המקשר , ליובלו : ל"ה שנות תחבורה ציבורית בירושלים , ירושלים תשכ"ו , עמי ; 32-30 ועוד . על חברת יהמהירי שקמה בירושלים בשנת 1928 ועל התחבורה בירושלים וממנה למקומות שונים בארץ , כולל מקרה של חילול שבת , ראה די גנחובסקי , מסיבות החברה הגבוהה ועוד 100 סיפורים ירושלמיים , ירושלים , 1993 עמי 201 . 356-352 ביגר ( לעיל הערה , ( 20 עמי 72 המפנה לדואר היום , ; 1 . 11 . 1922 על פי הכתובת בקרן הרחובות יפו-המלך גיורגי .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר