התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:424

התכניות להקמת שכונות הגנים בירושלים והפעילות הציונית שהייתה קשורה בהן הביאו אף לכך שכאשר סיים גדוד העבודה את עבודותיו בכבישי הארץ פנתה פלוגה ממנו ועלתה לירושלים . הפלוגה הגיעה לירושלים בדצמבר . 1921 אנשיה עסקו בעיר בעיקר בעבודות הקשורות לבנייה - חציבה , סיתות ובניית בתים - אך גם במשתלות ובעבודות אחרות . בין פעולותיה היו בניית השכונות בית הכרם , תלפיות ורחביה , וכן הכשירו חבריה שדה נחיתה בצפון ירושלים ואף פעלו בעיר העתיקה . אנשי 'גדוד העבודה' בירושלים סבלו מתנאי חיים קשים ; מחנה האוהלים שלהם היה נתון לחסדי החורף הירושלמי הקשה ולחום הקיץ . גם קבוצות אחרות של פועלים עולים מהעלייה השלישית הגיעו לירושלים , לאחר שלא מצאו עבודה חקלאית במקומות אחרים . קבוצות אלו הצטרפו _ל'גדוד העבודה' בפעולתו בבנייה בעיר ואף לקחו חלק יחד עמו בראשית בניית בית החולים 'הדסה' על הר הצופים . עם מורי העבודה שלהם נמנו סתתים תימנים בקיאים בעבודות באבן . לא מעטים מחברי 'הגדוד' אף נטשו את שורותיו לאחר שרכשו מקצוע ומצאו להם מקומות עבודה אצל קבלנים פרטיים בעיר והשתקעו בירושלים . הפעילות הציונית הרבה בעיר בתקופה זו הביאה גם לייסוד ארגוני פועלים עבריים בירושלים , אך זמן קצר לאחר מכן הם התפרקו וחבריהם התיישבו במקומות שונים בארץ . המפעלים המרכזיים היחידים שנשארו מהפעילות הפועלית בירושלים היו ההתיישבות הקיבוצית ברמת רחל , אשר החלה לקום בסוף תקופת שהות 'הגדודי בירושלים , ושכונת הפועלים שנבנתה בצמוד לשכונת בית הכרם , שגם היא החלה להיבנות רק בשנת . 1927 בשנת 1925 אף הצטמצם ביותר המעגל הפועלי ציוני בעיר עם העברת הוועד הפועל של ההסתדרות לתל אביב " . ו . אוכלוסיית ירושלים : גודלה והרכבה בניגוד גמור להתפתחויות המשמעותיות שאירעו בירושלים בראשית תקופת השלטון הבריטי בתחומי ממשל ( בריטי ומקומי , ( ארגון פנימי ( יהודי וערבי , ( תכנון ( כלל עירוני ושכונתי , ( שימור ( בעיר העתיקה וסביב לה ) ועוד , דומה כי בנושא גודל האוכלוסייה והמבנה הכלכלי 157 ארז ( לעיל הערה , ( 136 עמי . 597 מאמר מקיף על יגדור העבודה' בירושלים , ראה אי גר"צר , יגדוד העבודה בירושלים : 1929-1921 מגיבוש אידאולוגי להתיישבות עירונית , ' לבסקי ( לעיל הערה , ( 6 עמי . 256-235 פירוט העבודות שיהגדודי ביצע בירושלים , לפי שנים , ראה שם בנספח , עמי -257 . 259 158 בי עמיקם , 'התרחבות היישוב היהודי ותשתיתו הכלכלית , ' אליאב ( לעיל הערה , ( 47 עמי ; 315-314 על סוגי העבודות שבהן עסקו אנשי הגדודי בירושלים , ראה גרייצר ( שם , ( עמי 159 . 256-251 ארז ( לעיל הערה , ( 136 עמי ; 390-378 קרק ואורךנורדהיים ( לעיל הערה , ( 34 עמי . 425-424 160 על הקמת שכונת הפועלים ליד בית הכרם ראה : קרק ואורךנורדהיים ( שם , ( עמי ; 201-200 אי וגר , שכונת הפועלים על יד שכונת בית הכרם ירושלים ( סדרת חוברות בהוצאת בית הוועד הישן , בית הכרם , ( ירושלים תשנ " א . 161 ארז ( לעיל הערה , ( 136 עמי . 609

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר