התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:406

אזור תלפיות , שתוכנן על ידי גדס ומירס , הקיף רצועה אורכית בציר צפון-דרום באורך של כ 2 , 100 מי וברוחב של כ 750 מי במקום הרחב ביותר . במערב נתחם השטח בדרך ירושליםבית לחם-חברון ; ובמזרח - במורדות המשתפלים לגיא בךהינום ולמדבר יהודה . בתכנון הוצע להרחיב את דרך חברון ולנטוע לאורכה שדרת עצים , ושהיא תשמש דרך ראשית להתקשרות לאזור . כן הוצע להוסיף דרך מרכזית לאורך קו הרכס הפנימי של השטח , שבו עברה לפנים הדרך העתיקה הראשית מבית לחם לירושלים . גדס שאף לשחזר אותה ולהופכה לציר המרכזי של האזור המתוכנן . לאורך ציר זה הוא בנה שני אזורים מרכזיים מעגליים : אחד בדרום - בקטע הגבוה של הרכס , שבו תכנן את הקמת המבנה הציבורי המרכזי של האזור וממזרח לו פרק שיצפה לעבר מדבר יהודה . בצפון , במרכז הציבורי השני , הוא תכנן בית חולים ובית ספר מרכזי . אל המרכז הצפוני נכנסת שדרה מרכזית מכיוון העיר העתיקה של ירושלים . שני המרכזים מוקפים בכביש מעגלי המחובר לציר השדרה המרכזי של השכונה . בשאר השטח צוינו דרכים נוספות המתחברות לציר שדרה זו ולדרך הראשית : ירושליםחברון . תכנית שטחי המגורים לא פורטה והם פוזרו בכל האזור , בין הדרכים השונות " ( ראה איור . ( 2 השלב הבא בתכנון אזור תלפיות נעשה בידי האדריכל ריכרד קאופמן , שבשנת 1921 נתבקש על ידי רופין , בשם חברת י הכשרת הישוב , ' לתכנן את השטחים הרבים שנרכשו בירושלים על ידי חברה זו , בשליחותה של ההסתדרות הציונית . קאופמן הגיע לארץ ישראל בסוף שנת . 1920 את 'שכונות הגנים בירושלים תכנן בתפיסה מיוחדת , על פי שיטת יערי הגנים שהיו אז באופנה באירופה . בכך הביא למהפכה בצורת בניית השכונות היהודיות בירושלים . קאופמן תכנן עבור חברת 'הכשרת הישובי את אזורי תלפיות , רחביה , אדמת עמוס ( מקור חיים ) ואדמת אליהו ( ארנונה . ( כן תכנן את שכונת בוני בית ( בית הכרם , ( שנבנתה על אדמה שלא נקנתה על ידי חברת יהכשרת הישוב , ' ולאחר מכן גם את קריית משה ואת בית וגן . הפרויקט הראשון שעליו נתבקש לעבוד בירושלים , היה פרצלציה של שטחי המגורים באזור תלפיות בעיר . הוא עבד על כך חודשיים וסיים זאת בראשית 1921 ( ראה איורים 3 ר . ( 4 תכנית קאופמן לתלפיות הייתה בעצם השלמה לתבניתם של גדס ומירס . האלמנטים הבסיסיים של מערכת הדרכים ( ראשיות ומשניות , ( מבני הציבור והשטחים הפתוחים , הם בהתאם 115 פירוט בנושא זה , כולל המפה של גדס ומירם , ראה שם , עמי ; 148-145 ובעמי 152-151 ראה על מעורבותו של גדס בעניין כוונות הבריטים להקים את מחנה יאלנביי על אדמת תלפיות והתנגדותו לכך . סיכום כללי על גדס וירושלים ראה להלן ישימור ותכנון . 116 ראה ברישומי ועדת התכנון המקומית ( בארכיון עיריית ירושלים ) ישיבה רביעית מיום ; 272 . 1921 וישיבה 51 מיום ; 16 . 4 . 1925 וגם הפרוטוקולים של יועד עיר גנים תלפיות , למשל מיום זי באב תרפ"ו . 117 ביגר ( לעיל הערה , ( 20 עמי , 43 המצטט את הודעות ההנהלה הציונית בדואר היום מ ; 15 . 4 . 1922 אשבל ( לעיל הערה , ( 110 עמי ; 57-51 ביגר ( לעיל הערה ;( 107 קרק ואורךנורדהיים ( לעיל הערה , ( 34 עמי , 205-204 וראה שם על קאופמן , כולל ההפניות למקורות נוספים . 118 ביגר ( לעיל הערה , ( 110 עמי 110-109 מפה ; 111 המפות במאמרו זה של ביגר שורטטו מחדש לפי המפות של חברת 'הכשרת הישובי , אך לא כל הפרטים שהיו במפות המקוריות הועתקו לשרטוטים החדשים . צילום המפות המקוריות ראה ביגר ( לעיל הערה , ( 20 ושם בעמי , 64 מפת תלפיות .

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר