התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי (1926-1917)

עמוד:389

הראשון בארץ ישראל , הרברט סמואל . על תקופה זו נכתב רבות , אך בדרך כלל התרכזו הכותבים בפעילות הפוליטית של סמואל לפני הגעתו לארץ ; במצב המיוחד שאליו נקלע נציב בריטי שהוא גם יהודי , כשעליו לפשר בין שני המחנות הלוחמים בארץ ישראל , היהודים והערבים ; בניסיונותיו לנקוט מעמד ניטרלי , ולעתים אף להכריע לטובת הערבים הקיצוניים , מתוך מטרה לפייס אותם . אך כיום , במבט לאחור , נראה אולי כי אחת התרומות החשובות ביותר של סמואל בתקופת כהונתו הייתה בייסוד ובהקמה של ממשל אירופי , מודרני , תקין בארץ ישראל , ששימש בסיס לממשל הבריטי בכל תקופת המנדט , ובמידה רבה גם לממשל של מדינת ישראל שבא לאחריה . רישומו של ממשל סמואל בעיר ירושלים היה אפוא מרכזי ביותר . חשוב אף לציין כי עובדה זו נקבעה ונתבססה כבר בתקופת יהבראשיתי של השלטון הבריטי בארץ - התקופה שאליה אנו מתייחסים במאמרנו הנוכחי . מבחינות רבות ניתן לומר כי כבר אז הפכה ירושלים להיות 'העיר הבריטית' של ארץ ישראל . ג . התארגנות היישוב היהודי עד להקמת 'כנסת ישראל 1926 ; השנים הראשונות של תקופת המנדט הבריטי היו מכריעות גם מבחינת ההתארגנות של היישוב היהודי . עוד בשלהי המלחמה , לאחר פינוי יהודי יפו-תל אביב בידי הטורקים ( אפריל , ( 1917 עברו לירושלים בפקודת השלטונות העות'מאניים , ד"ר יעקב טהון , ממלא מקום ראש המשרד הארצישראלי , ואליעזר הופיין , ממלא מקום מנהל בנק אפ ' _' ק . הקונסול הספרדי , שייצג אז את ארצות הברית ומעצמות אירופיות בירושלים , הציב את הופיין בראש ועד הסיוע ליהודים בארץ ישראל . עם כיבוש דרום ארץ ישראל בידי הבריטים , החלה התנועה הציונית דואגת לארגון ההנהגה העצמית של העדה היהודית , בארץ בכלל ובירושלים בפרט . לארגון קהילת ירושלים הייתה חשיבות פוליטית ראשונה במעלה משתי סיבות עיקריות : ( א ) משקלה הסגולי של ירושלים ; ( ב ) גודלה של הקהילה - כמחצית האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל באותם ימים . 42 ביוגרפיה מקיפה על הרברט סמואל ראה 11 _
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר