ארץ בראי עברה

מתוך:  > ארץ בראי עברה

עמוד:ג

האוניברסיטה העברית בירושלים מרכז _צ'ריק לחקר הציונות , היישוב ומדינת ישראל יהושע בן אריה ארץ בראי עברה מחקרים בגאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל בעריכת רן אהרנסון וחגית לבסקי הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים יד יצחק בן צבי , ירושלים

יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר