מבוא

עמוד:13

13  מבוא בין האסירים שפגשתי היו כאלה שהפיקו . הסורגים של הכלא הישראלי בלט בתוכם מייסדו ומנהיגו של . וביצעו פיגועי טרור רצחניים נגד ישראלים בשנים האחרונות לעבודתי בתוך הכלא . אחמד יאסין ' השייח , ארגון החמאס . חלק בפיגועי טרור שהיה להם התמקדתי במפגשים עם נשים ונערים בין היתר בשל רמת , מרו בשמות בדויים שמותיהם של דמויות ומקומות הו הרצון בשל אליה הגיעו המרואיינים בשיחתם עִ מי וש החשיפה האישית הכתוב מבוסס . המשותף שנוצר לגעת בדברים האמיתיים מבלי לפגוע בשלומם . חידה ל על שיחות פנים מול פנים שקיימתי עם אנשים שבעיני רבים נחשבים וצרה התירו לי לתעד את המפגשים עִ מם רבה שנ ובנסיבות המיוחדות של הקִ חלק מהאירועים שבספר ייגעו בפצעים כואבים , אין ספק . ולנסות להבינם . הטרור שנפגע קשות מפיגועי , ומדממים בקרב רבים בציבור הישראלי בין השורות והמילים חיפשתי תשובות לשאלות שעמדו לנגד עיני על פי " אישה טובה " האם אפשר להיות : כשהתחלתי את מסעי המחקרי מה ? " טרוריסטית " הקריטריונים של החברה הפלסטינית ובה בעת להיות המצביעה על היותה של אישה , משמעות המהות המסתמנת מהמפגשים הללו ? בעת ובעונה אחת " חשובה ולא חשובה " טרוריסטית בחברה הפלסטינית א או שמ , האם המעורבות בטרור היא סימן לשחרור האישה הפלסטינית המסביר גם את דירוגה - שימור מקומה הנחות בחברה ב מדובר בדיכוי נוסף ו האם גוף ? גמול בני משפחתה באורח מפלה למרות הקרבתה ואת תִ , הנחות , כבתולה בגן העדן , האישה הערטילאית ובת החלום כפי שהיא מתוארת בה מוקרב ש , הוא תמריץ מיני לאותה תעשיית מוות המוּנעת על ידי גברים ופן של נשים חיות דרך פיצוץ חלקי גופן המוצנעים לכל עבר למען המרתן ג לרוב , מיהן הנשים הפלסטיניות שהעזו לעזוב את הבית ? בנשות עדן אלה או לילדים להשתלב במכונת הטרור / ומה גרם להן ו , ללא אישור האב האם וכיצד ניתן לעצור את הפצצות האנושיות של הטרור ? המשומנת בפיגוע התאבדות היא שהשתתפה האם אישה ? יליטנטי האיסלאמי המ ? " פצצה טיפשה " או " פצצה חכמה " ר ענת ברקו " ד

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר