מבוא

עמוד:12

אישה פצצה  12 . בניגוד לחלק מהאסירים הביטחוניים הגברים , מתבקש לסגנון חיים עברייני ושיחות שקיימתי עם אינטלקטואלים , פרוטוקולים של עדויות בבתי משפט מעלים את החשד כי נשים הנשלחות לפיגועי התאבדות מנוצלות , פלסטינים אז מה זה כבר , ת להתפוצץ את ממילא הולכ " : לעתים מינית על ידי גברים . . . " משנה ביצוע הפעולה הטרוריסטית אמור לשדרג את מעמדה של משפחת אולם ההטבות המפליגות לא מגיעות למשפחותיהן של המחבלות , המחבל ביסוד האפליה הזו מונחות . ת הגברים ו באופן שווה לאלה שמקבלות משפח דרך כלל מהנסיבות השונות ב , בהן מגיעות נשים לפעילות טרור ש הנסיבות אפשר שלא לתהות מהי הסיבה להתנהגות - אי . בהן משתלבים גברים בטרור ש איזה דבר רע עשו ? מה הניע אותן לעשות זאת , הנתפסת כחריגה בקרב נשים ? שהביאן לשימוש במנגנון טיהור עצמי נורא שכזה , או שעשו בהן אלא , נשים מצטרפות לארגון כלל לא כדי לבצע פיגוע , במקרים רבים על מנת להאדיר את שמו ולִ צבור , הארגון מצרף אותן בסמוך למעשה עצמו קיימת תחרות רבה בין הארגונים סביב השאלה מי מפיק . פיגוע נוסף לזכותו . להשוואת תוצאות " ספירת גולגולות " והם מקיימים מעין , יותר פיגועים ™ מתאבדים עולמם של מחבלים ומחבלות - בדרך לגן עדן , ספרי הראשון ופרקים , התמקד בטרור המתאבדים , " ( ידיעות ספרים " הוצאת ) ושולחיהם מאז העמקתי והתמקדתי במחקרי בנשים . אחדים בספר הוקדשו לנשים תמצית התובנות . ובאינטרקציה הייחודית בין המחבלות למפעיליהן , ובילדים דק הספר בו . זמנית - בו " חשובות ולא חשובות " הנשים ממחקר זה מגלה כי . בפרוטרוט נושא זה ומגיע לתובנות חדשות יש בספר זוויות התייחסות שונות ומקיפות שנחשפו בפנַי סביב מעורבותם כדי להיכנס לעובי הקורה ראיינתי חכמי דת . בשירות הטרור של נשים ונערים בכירים בקהילה , עורכי דין , לפיגועים מְ שלחי נשים , טרוריסטים , מוסלמים מלבד זאת מתבסס הספר על עדויותיהן . כלא ובתוכוהמוסלמית מחוץ ל ימים רבים צפיתי , כמו כן . וסיפוריהן של הנשים הטרוריסטיות עצמן . צבאיים ועיינתי בפרוטוקולים ובכתבי אישום של טרוריסטים במשפטים שנה קיימתי מפגשים לצורכי מחקר עם אסירים ביטחוניים מאחורי 15 במשך

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר