אישה פצצה : מחבלים מתאבדים: נשים וילדים בשירות הטרור

עמוד:5

5  פתח דבר שגורשה עם בני , ספר זה מוקדש לאמי קליר אסלן רק בשל , 10 חתה מביתם בבגדד בהיותה ילדה בת משפ . היותה יהודייה פליטים , א " אבי המנוח אדוארד אסלן ואמי תבדל מצאו מקלט , יהודים ממדינות ערב אשר נשתכחו מלב הולידו , הם שיקמו בה את חייהם . במדינת ישראל ילדים והשילו מעצמם את גלימת הפליטות כדי . להשתתף בכל מאודם בבניין הארץ [ ע " ערב פסח תש ] 2010 מרס

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר