אישה פצצה : מחבלים מתאבדים: נשים וילדים בשירות הטרור

עמוד:4

אישה פצצה  4 Anat Berko The Smarter Bomb Women and Children as Suicide Bombers All Rights Reserved to Anat Berko © 2010 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books P . O . B . 53494, Tel - Aviv, 61534 Israel 2010 © כל הזכויות שמורות הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד - למשכל 61534 אביב - תל , 53494 ד " ת E - mail : info @ ybook . co . il לשדר או לקלוט , לאחסן במאגר מידע , להקליט , לצלם , להעתיק , כפל אין לש כל חלק שהוא מן החומר - או אחר , מכני , אופטי , בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור . שבספר זה . ל " בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו דב איכנולד : עורך אחראי גיא רוה : ריכה ע סטודיו פיני חמו : עיצוב העטיפה מימי ברעם : עריכה לשונית ישראליט : לוחות מ " וליגרף בע : הדפסת עטיפה מ " טפר בע : הפקה 4219 - 362 דאנאקוד ISBN 8 - 110 - 545 - 965 - 978 ב " מסת Printed in Israel 2010 נדפס בישראל

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר