אמנות הסימפטום קריאות ביצירותיו של אהרון אפלפלד

עמוד:3

א מ נ ו ת ה ס י מ פ ט ו ם קריאות ביצירותיו של אהרון אפלפלד י ו ח א י א ו פ נ ה י י מ ר , ק צ י ע ה ע ל ו ן הוצאת גמא , תל א ביב

הוצאת גמא


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר