תוכן העניינים

עמוד:6

מ ב ו א 6 פ ר ק ש י ש י : מגויסות פעמיים : חברות ההגנה והלח"י בצבא הבריטי 224 חברות ההגנה בצבא הבריטי . . 225 חברות ההגנה בקאדר . . 228 דפוסי הפעולה של חברות ההגנה בצבא . . 229 הקשר בין המגויסות לבין פיקוד ההגנה בארץ . . 231 פעילות בלתי – לגלית של חברות ההגנה . . 232 חברות הלח"י בצבא הבריטי . . 248 סיכום . . 258 פ ר ק ש ב י ע י : יחסי גומלין בין המגויסות לבין המגויסים הבריטים 261 הניסיון ליצור תחושת אחדות באימפריה הבריטית . . 261 אודרי צ'יטי והציונות . . 263 סגל האט"ס הבריטי במזרח התיכון . . 267 הקצינות הבריטיות בפלוגות האט"ס . . 270 המפקדות הבריטיות בווא"ף . . 275 קשיי שפה ותקשורת בצבא . . 277 פלורליזם וגילויי סובלנות . . 279 המפגש עם המגויסים הבריטים 282 יחסים "אסורים" במדים : קשרים אינטימיים עם מגויסים לא – יהודים . . 289 סיכום . . 297 פ ר ק ש מ י נ י : גשר בין יהדות ללאומיות 300 קבלת שבת בצבא . . 302 התחדשות רוחנית ולאומית . . 305 המאבק על סמלים לאומיים . . 313 מועדונים ומעונות לחיילות . . 319 הקשר עם היישוב . . 322 המפגש עם יהודי התפוצות . . 327 המפגש עם חיילים יהודים מצבאות בנות הברית . . 334 טיפול בניצולי השואה . . 335 הפעילות באיטליה . . 337 סיכום . . 341 שער שלישי : השחרור מהצבא פ ר ק ת ש י עי : המשוחררות בחברת היישוב 343 הכשרה מקצועית לקראת השחרור . . 343 השחרור והקשיים . . 345 המסגרות לטיפול בחיילים משוחררים . . 346 בעיית הדיור . . 347 דאגה לתעסוקה ולהכשרה מקצועית . . 349 שחרור בעקבות היריון או מחלה . . 352 קרבנות השירות . . 353 סיכום . . 354 אח ר י ת ד ב ר : הזדמנות שהוחמצה : השירות של נשות היישוב בראייה היסטורית 356 תפיסת השירות הצבאי של נשים במלחמה . . 357 השפעת מלחמת העולם השנייה על מעמדן של נשים . . 358 השפעת השירות בצבא הבריטי על חברת היישוב . . 360 השירות הצבאי כחוויה אישית מכוננת וכתופעה לאומית ייחודית . . 363 הדרתו של השירות בצבא הבריטי מההיסטוריוגרפיה הציונית . . 364 השירות בצבא הבריטי : תרומה לשיוויון הנשים או "צורך השעה" . . 366 נ ס פ ח : פליטות יהודיות מצ'כוסלובקיה בצבא הבריטי במזרח התיכון 370 פליטות שהתגייסו בארץ ישראל . . 370 הניסיון לגייס פליטות במאוריציוס לאט"ס במזרח התיכון . . 373 הדיונים על גיוס הפליטות . . 375 מקורות וקיצורים ביבליוגרפיים 379 מקורות האיורים 406 מפתח 407

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר