אישה עברייה אל הדגל

עמוד:3

3ה ש ל ט ו ן ה ב ר י ט י ב א ר ץ י ש ר א ל ע נ ת ג ר נ י ת – ה כ ה ן אישה עברייה אל הדגל נשות היישוב בשירות הכוחות הבריטיים במלחמת העולם השנייה יד יצחק בן – צבי המרכז ירושלים לחקר כוח מגן

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר