פרק ראשון: מבוא

עמוד:4

פ ר ק ר א ש ו ן 4 של אבן, שהותירו אחריהם תושבי הערים ההלניסטיות והרומיות, הם הותירו גם שרידים של יצירות רוחם, וגם את אלה אפשר לחשוף בכלים המתאימים . ברי, שהיבטים מסוימים של חשיפה זו הם מתפקידי הארכאולוגים, ואכן הם זוכים למקומם הראוי : אין הארכאולוגים מתעלמים מבני האדם שרחצו בבתי המרחץ, שביקרו בתאטרון או הביאו מנחות לאלים, וגם אין הם שוכחים להדגיש את תפקידי הבניינים והכלים השונים ושימושיהם . זאת ועוד, לעתים נחשפים שמות של אנשים בכתובות, כתובות קבר, כתובות בניין, כתובות הקדשה או מכל סוג אחר, ואזי מופיע לפנינו לכל הפחות היבט אחד של דמות חיה כביכול, מן העולם שנעלם . ואולם בערי הארץ גם נוצרה יצירה רוחנית ניכרת, שפרקים נכבדים מתוכה השתמרו ומוכנים לעיוננו, ופרקים אחרים ניתנים לשחזור בחלקם . יצירה זאת, אף שהיא חלק בלתי נפרד וחשוב מתולדות הארץ והיצירה שבה, ועל אף ההתעניינות הרצינית, הגדולה, והגדלה בתולדות הארץ של חוגים רחבים בציבור, כמעט אינה מוכרת מחוץ למעגלים מקצועיים צרים ומופנמים . העוסקים במורשת הרוחנית של בני הארץ שכתבו יוונית ( או לטינית ) עושים זאת כרגיל במסגרת לימודם את הספרות העתיקה, ולא בזיקה מיוחדת לארץ – ישראל . לעומת זאת הדחף הגדול ללימוד תולדות הארץ והיישוב בה, מקורו בעניין הרב בתולדות עם ישראל בארצו ובאמונה בקשר הבלתי ניתק, והבל יינתק, בין השניים . אבל כשם שתולדות עם ישראל אינן מצומצמות למעשי האומה והקורות אותה בארצה, כן גם אין תולדות הארץ מצטמצמות לתולדות 3 — היהודים שבה בלבד . תולדות היוונים — היינו האוכלוסייה דוברת היוונית שישבו בארץ שייכות להיסטוריה זאת במידה לא פחותה מתולדות הכנענים, הפלשתים או ההיסטוריה המאוחרת יותר של הצלבנים, העות'מאנים, המתיישבים הגרמנים מכת הטמפלרים או קורות ערביי ארץ – ישראל בדורות האחרונים . כל אלה ראויים ללימוד בזכות עצמם והם שייכים לתולדות הארץ, בין שהיו קשורים בתולדות עם ישראל בארצו והשפיעו עליו השפעה מכרעת, ובין שקשר והשפעה כאלה היו קטנים או אף מזעריים . ואולם ייאמר מיד, התרבות היוונית בארץ – ישראל הייתה רחוקה מלהתאים לתארים אחרונים 3 אין טעם רב לדון בסוגיית 'מיהו יווני ? ', והטוב ביותר יהיה ללכת בדרכו של המלומד הדגול פליקס יעקבי, באוסף שרידי ההיסטוריונים היוונים ( FGrH ) , המגדיר את מחבריו כהיסטוריונים שנזקקו ללשון היוונית ; מסיבות שיובהרו להלן לא נמנים היהודים בין דוברי היוונית האלה . מן העניין להעיר כאן, שזהו אף שימושם של חז"ל — "עד יווני" על גט הוא כמובן יהודי החותם ביוונית .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר