הקדמה

מתוך:  > אהלי יפת > הקדמה

עמוד:VIII

ה ק ד מ VIIIה בתקופת המשנה והתלמוד', ראויה להתייחסות, כמוה ככותרת מאמרו ‘כמה יוונית בארץ – ישראל היהודית ? ' . הספר מניח כמובן מאליו, שענייננו בארץ – ישראל היהודית בלבד, אף על פי שחלק ניכר מתושבי הארץ, ובחלק מן התקופה הנידונה אולי הרוב, היו נכרים, ואילו ימי האימפריה הרומית נקראים תקופת המשנה והתלמוד מתוך השקפת עולם מסוימת ומוגדרת, והשאלה על היוונית בארץ – ישראל היהודית איננה באה, כיאות, לאחרי שנענתה השאלה "כמה יוונית בארץ – ישראל היוונית ? " . בלי שהוסט המבט משאלת מקומם של היהודים ושל ארץ – ישראל היהודית בעולם העתיק, הלכה וגדלה בדור האחרון ההתעניינות בתולדותיה של ארץ – ישראל על תקופותיה ועל בני העמים, הלשונות והדתות השונים שישבו בה או היגרו אליה : יד יצחק בן – צבי, אשר שמה לה למטרה לחקור את תולדותיה של הארץ, ולא רק את תולדותיהם של היהודים שישבו ויושבים בה, היא המייצגת המובהקת ביותר של מגמה זאת . אין צריך לומר שלא נפקד מקומם של היהודים במחקרים אלה, אולם עליהם נוספו פרקים חשובים השייכים לתולדות הארץ וליושביה הנכרים השונים . למרבה הפלא אחד התחומים המתבקשים ביותר עדיין לא זכה להיענות הצפויה : אף על פי שבמחקר הארכאולוגי של הארץ, תקופת אלף השנים שבין כיבושה בידי אלכסנדר מוקדון לכיבושה בידי המוסלמים תופסת מקום מרכזי, וממצאיה הם בין המרשימים ביותר, אם לא המרשימים ביותר ממש, בין אלה שנמצאו ונחפרו בארץ, עדיין לא הוקדשה תשומת הלב הראויה לבני האדם שאותם שימשו הממצאים האלה . הספר שלפנינו מבקש למלא חלק מהחלל הזה : לא היסטוריה ממצה של תולדות התרבות היוונית בארץ, אבל פרק מרכזי של היסטוריה זאת, פרק שהוקדשו לו מחקרים פרטניים, אולם אף לא סקירה כללית אחת . נראה שכזאת הייתה תכניתו של אלפרד ( אהרן ) רבינוביץ', אשר הספיק לפרסם מאמר נאה על 3 ואף פרסם, יחד מה שאפשר ללמוד מכתבי חוריקיוס על ארץ – ישראל בזמנו, עם הזואולוג פ"ס בודנהיימר, גרסה אנגלית של התקציר הביזנטי לספרו של 4 בלא ספק ניסיון ראשון כאן לפרסם טקסט יווני שנכתב טימותאוס איש עזה, בארץ – ישראל לא משום עניין כלשהו שיש לו ביהודים — ואין לו כל עניין כזה — אלא משום היותו ארץ – ישראלי . פעילותו של רבינוביץ' נקטעה באיבה כאשר נפל במלחמת השחרור מפגז של הלגיון הערבי על הר ציון . חלוץ אחר 3 אלפרד רבינוביץ, ‘דברי חוריקיוס העזתי על ארץ – ישראל' . 4 Bodenheimer, Rabinowitz, Timotheus of Gaza on Animals, Peri\ z % / wn

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר